Windesheim op terrein Hospitaalgarage spaart gebouw De Voetnoot

04 februari 2021 16:20

Door Marcel Beijer

ALMERE - Het zou zomaar kunnen dat het hoofdgebouw van hogeschool Windesheim toch niet op de plek van De Voetnoot wordt gerealiseerd, maar op de buitenruimte van de Hospitaalgarage. Het college schrijft dat in een brief aan de raadsleden. Lange tijd stelden zowel college als de hogeschool dat de Voetnoot-locatie de enig mogelijke optie was. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Daarmee zou gebouw De Voetnoot niet gesloopt hoeven te worden.

De gemeenteraad dwong het college eind vorig jaar om aan te geven welke andere locaties voor de hoofdvestiging waren afgevallen en minimaal één alternatief door te berekenen, zodat de raad in ieder geval nog wat te kiezen had. In die bereking ziet het college plotseling toch mogelijkheden op het parkeerterrein van de Hospitaalgarage. Die optie werd jaren geleden al als kansrijk gezien, maar dat plan werd losgelaten omdat het terrein te groot en te duur was om er uitsluitend een hoofdgebouw neer te zetten. Nu de gemeente een campus wil realiseren, met ook 1500 studentenwoningen, komt het terrein plotseling weer in beeld.

Interessant

Marco de Kat van Leefbaar Almere noemt de optie voor het parkeerterrein 'heel interessant.' "Het lost namelijk vier problemen in één keer op. Ten eerste ben je die parkeerplaats kwijt. Dat is momenteel een raar tochtgat. Ten tweede heb je geen tegenwerking. Niemand zal het erg vinden dat er gebouwd wordt op een parkeerterrein. Ten derde hoeft gebouw De Voetnoot niet gesloopt te worden. Tot slot blijft de kavel van het Festivalterrein vrij, bijvoorbeeld voor woningbouw."
De mening van De Kat is interessant omdat Leefbaar Almere een collegepartij is en dus mede de koers bepaalt.

Unibail

Het parkeerterrein van de Hospitaalgarage is eigendom van projectontwikkelaar Unibail en wordt gezien als mogelijkheid om in de toekomst meer winkels te realiseren. De detailhandel heeft het de laatste jaren echter al zwaar, dus waarschijnlijk zal de projectontwikkelaar niet teveel tegensputteren als de gemeente de grond wil overkopen. Jesse Luijendijk (Partij voor de Dieren) kan zich niet aan de indruk ontrekken dat de gemeente in de herberekening tot de conclusie is gekomen dat de Hospitaalgarage interessanter is dan De Voetnoot. "Uit de brief blijkt dat ze het nu als een serieuze optie zien. Het pand zou eigen parkeervoorzieningen kunnen krijgen, daarmee compenseer je verlies van parkeerinkomsten. En de huurders kunnen gewoon in De Voetnoot blijven bestaan. Bovendien kost slopen ook geld. Dit is een zeer goed alternatief."

Overkapping

Die mening is ook Erik Theunissen (PvdA) toegedaan. "Het is verrassend dat ze ineens met dit alternatief op de proppen komen. Ik heb begrepen dat ze een overkapping van het terrein willen en dat daarop gebouwd gaat worden. Dan hou je dus je inkomsten uit parkeren. Voor studentenwoningen hoef je geen extra parkeerplaatsen aan te leggen. Ik zie nog wel een bezwaar qua tijdsplanning. Als daar gebouwd gaat worden is dat in het jaar 2025 nog niet afgerond. Dan moet er dus voor enige tijd alternatieve ruimte voor Windesheim gevonden worden."