Wonen in de Werven: 'Samen aanpakken om afglijden te voorkomen'

03 december 2008 08:00

ALMERE - De Werven is de wijk waar de pioniers van Almere zich vestigden, eind jaren zeventig van de vorige eeuw. Haven groeide uit tot wat bewoners later 'de oude stad' noemden. Het dorpse gevoel leeft er nog steeds. Omdat het de oudste wijk van Almere is, begon de wijk een aantal jaar geleden zichtbaar af te glijden. De woningcorporatie greep, samen met de gemeente met succes in.


Mevrouw Schipper vertrok zo'n dertig jaar geleden uit Amsterdam, haar woning in de Spaarndammerbuurt achter zich latend. Ze koos met haar man voor het onzekere bestaan in de nieuwe polderstad, en betrok een woning aan de Parkwerf. Tot 1996 waren er nog maar twee mensen verhuisd uit haar wijk. Deze pionier roemde haar buurt vanwege de rust, de gezelligheid, het strand en het water. Toch viel het haar toen al op dat het centrum van Haven werd vergeten. "De Hout- en de Meerstraat, (daar is het) een trieste bedoening."
Ook andere bewoners uit de wijk viel het op dat de Werven achteruitging. "Vooral het groen wordt niet genoeg onderhouden", was een punt van kritiek van een andere bewoner. Tijd om in actie te komen, vond ook John van der Horst, gebiedscoördinator van woningcorporatie de Alliantie in Flevoland. Samen met de gemeente pakten ze het onderhoud in de openbare ruimte aan. "Het Park de Vijf Werven hebben we er uitgelicht, zodat bewoners er prettiger wonen."

Verbeteringen

Van der Horst is tevreden over alle verbeteringen die de Alliantie in de wijk doorvoerde. "Het algemene beeld over de Werven is sterk verbeterd. Almeerders kunnen bij ons met hun klachten over het beplanting of bestrating bij ons terecht. Dat was wel even wennen voor ze dat ze daarvoor bij ons kunnen aankloppen in plaats van bij de gemeente." Toch vindt de gebiedscoördinator niet dat alle problemen al opgelost zijn. "De jeugd verveelt zich, daar willen we wat voor organiseren, misschien in de sporthal."
Voor jong en oud is er nu wel al een soort inloophuis aan Wittewerf 20. "Voor onder meer een kopje koffie, danslessen en knutselen", legt Van der Horst uit.
Poepzuiger

"En we willen de overlast die de hondenpoep veroorzaakt, aanpakken." Samen met een landschapsarchitect en bewoners stellen ze een traject voor hondenbezitters op. "Dat loopje waar ze de honden kunnen uitlaten moet natuurlijk niet te dicht op de huizen zitten en goed aangegeven zijn." De Alliantie wil bovendien "een zogenaamde poepzuiger faciliteren", waardoor alle poep opgeruimd wordt.