Woonlastenfonds: Bijdrage per huishouden neemt af

18 april 2012 05:00

ALMERE - Het college stelt voor om de bijdrage uit het woonlastenfonds af te stemmen op het beschikbare budget van 500.000 euro. Dit betekent dat per huishouden de bijdrage voor 2012 met 40 procent wordt verminderd, maar niet wordt afgebouwd. Het college voldoet hiermee aan het verzoek van de raad om de regeling te behouden.


Het beroep op het woonlastenfonds is zodanig toegenomen, dat de kosten het beschikbare budget van 500.000 euro per jaar overschrijden. Daarom is het noodzakelijk de regeling aan te passen. Het college stelt voor om de bijdrage voor 2012 met 40 procent te verlagen en ieder jaar te bezien met welk percentage moet worden verlaagd om binnen het jaarlijks beschikbare budget te blijven. Het verzoek van de raad juist dit voorstel uit te werken is naar aanleiding van de politieke markt van 16 februari 2012. Toen zijn er door de raad acht opties voor het woonlastenfonds besproken. De raad bespreekt dit nieuwe voorstel naar verwachting in april.
Het Woonlastenfonds is in 1997 door de gemeenteraad in het leven geroepen. Het fonds is bedoeld als tegemoetkoming in de woonlasten voor Almeerse minima. Mensen met een laag inkomen kunnen huurtoeslag krijgen van de Belastingdienst. Bij een te hoge huur, krijg je minder huurtoeslag. Zo wil de overheid mensen stimuleren om naar een goedkopere huurwoning te verhuizen. In Almere is dat niet zo gemakkelijk, omdat er minder goedkope huurwoningen zijn. Daarom vult de gemeente Almere via het Woonlastenfonds de huurtoeslag aan.