Woonvisie 2020-2030 gaat voor 17.500 tot 24.500 woningen

10 april 2020 00:00

Door Robert Mienstra

ALMERE – testerdetest Het mocht even duren, maar de Woonvisie 2020-2030 is er. Wethouder Julius Lindenbergh (VVD) van Wonen heeft namens het college het concept nieuwe Woonvisie aan de gemeenteraad gepresenteerd. Er komen de komende 11 jaar 17.500 tot 24.500 woningen bij in Almere. "Dit is de bandbreedte waar de raad een uitspraak over moet doen", zegt Lindenbergh.

Nadrukkelijk stelt de wethouder dat de voorkeur van het college dichter tegen de 24.500 aan ligt. "Maar daar gaat uiteindelijk dus de raad over. We gaan daarover in de stad met allerlei organisaties over in gesprek. Dat gebeurt voordat we de definitieve versie aan de raad voorleggen."

In de Woonvisie wordt de volgende verdeling voorgesteld:

• 7.000 tot 10.000 voor middeninkomens betaalbare woningen, waaronder 30% huur

• 1.000 tot 2.000 woningen voor jongeren (met een jongerencontract)

• 1.000 tot 1.500 wooneenheden voor studenten, waardoor een campus ontstaat.

• 4.000 tot 5.000 voor de overige lage inkomens betaalbare woningen

• 4.500 tot 6.000 voor hoge inkomens betaalbare woningen

"Ook hier geven de we bandbreedte aan", zegt Lindenbergh, "de raad vult dit verder in."

Pampus

Almere Pampus is bewust niet in het concept Woonvisie opgenomen. 'Almere Pampus is een gebied met enorme potentie, zowel voor Almere als voor de regio', staat in de Woonvisie. 'Maar voordat we concrete plannen maken, hebben we eerst meer zekerheid nodig over de wegen en OV-verbindingen waarmee we Pampus beter kunnen ontsluiten. Als die zekerheid er komt, kunnen we de principes uit de definitieve Woonvisie moeiteloos toepassen om ook van het stadsdeel Pampus een groot succes te maken'

Middeninkomen

Voor het college is de grootste uitdaging de ambitie voor woningen voor huizen met een middeninkomen. Verder gaat in bestaande wijken nieuwbouw plaatsvinden onder de noemer Bouwen voor de Buurt. "We hebben onze lessen daarbij geleerd", zegt Lindenbergh, "we gaan echt goed met de bewoners van de wijken communiceren."

Huur

De behoefte aan gereguleerde huurwoningen zal de komende jaren verder groeien. Toch komt de term 'sociale huurwoningen' nauwelijks voor in de Woonvisie. "We hebben een omschakeling in denken gemaakt", legt Lindenbergh uit. "We denken niet meer vanuit woningtypes, maar vanuit mensen waarvoor we de woningen willen hebben. Ons doel is de mensen met een laag inkomen een huis te kunnen geven. Voor jongeren en studenten komen er huurwoningen met een speciaal contract waardoor de doorstroming wordt gegarandeerd. Voor de overige lagere inkomens geven we het niet op betaalbare koopwoningen te realiseren, maar ik houd er rekening mee dat ook voor deze groep voor het overgrote deel huurwoningen moeten worden gerealiseerd. We gaan met de woningcorporaties het gesprek aan welk deel van de woningen zij voor hun rekening kunnen nemen."

Hogere inkomens

De Woonvisie stelt dat de groei van het aantal huishoudens met een hoog inkomen de komende jaren aanzienlijk gaat worden. Naast de groei van het aantal Almeerse huishoudens wordt de groei ook veroorzaakt door huishoudens die van elders in Almere komen wonen. Die groei versterkt de stad. Het kan bijvoorbeeld het draagvlak van voorzieningen vergroten en het biedt de mogelijkheid gemengde wijken te realiseren met een balans tussen verschillende inkomensgroepen. Als er voldoende woningen beschikbaar zijn voor het groeiend aantal huishoudens met een hoog inkomen uit Almere kan de doorstroming bevorderd worden. Het resultaat hiervan is een groei van de woningbehoefte met 5.000 koopwoningen in het hogere prijssegment. Voor het overgrote deel gaat het om eengezinswoningen.

Hoogbouw

In de Woonvisie schrijft het college dat er in onder meer in Almere Centrum en Olympiakwartier-Oost in Poort hoogbouw wordt gerealiseerd. "Die realiseren we bij de OV-knooppunten op een manier die Almere nog niet kent", zegt Lindenbergh, "daar gaan we de woningbouw verdichten. Daardoor hoeven we in wijken rond het centrum niet elk vrij stukje te bebouwen. Daardoor blijft het karakter van een groen Almere met veel laagbouwwijken overeind."

Versterkt

"We willen de bouw versnellen omdat we willen dat alle Almeerders in hun eigen stad een passende woning kunnen vinden. Dat vereist een verandering in hoe we met woonbeleid omgaan: we gaan als gemeente veel actiever sturen", zegt Lindenbergh. "We hebben gewoon de kaart van Almere erbij gepakt om te kijken waar we kunnen bouwen zodat de stad versterkt wordt. We gaan niet zoals vroeger wijken uitrollen, maar kijken heel precies waar een bepaalde soort woningen in een gebied past."

Tijdelijke woningen

De gemeente kiest vooralsnog niet voor tijdelijke woningbouw. "Die levert weer allerlei procedures op die niet eens zo gek veel sneller zijn dan voor definitieve woningen. Bovendien zijn tijdelijke woningen toch van mindere kwaliteit. Dus gaat onze voorkeur uit naar kwaliteit voor de stad. Maar, als we om wat voor redenen dan ook de aantallen niet halen, dan zullen we zeker de optie van tijdelijke woningen direct bij de corporaties op tafel leggen. Het is een plan B." "We gaan in Almere fors meer bouwen dan de afgelopen tijd", besluit Lindenbergh, "in de Woonvisie laten we concreet zien wat en waar we dat kunnen doen. We behouden de kracht van Almere, bijvoorbeeld dat verschillende mensen door elkaar wonen, dat Almere een groene stad blijft en dat we een mooie variëteit in wijken hebben." De Woonvisie gaat eerst voor consultatie naar de gemeenteraad en de stad. Later volgt er dan in de raad een besluit over de nieuwe Woonvisie. Lindenbergh hoopt dat dat eind mei of begin juni gaat gebeuren. "Natuurlijk houdt corona ons ook bezig en brengt dat onzekerheid met zich mee, maar wat precies weten we niet en dus zijn we doorgegaan met het proces zoals dat liep."

Wethouder Julius Lindenbergh (Foto: Maarten Feenstra)

Gerelateerd

Rijbewijs in een dag
HV Almere