Zelfverdediging voor senioren

04 februari 2009 08:00

ALMERE - In buurtcentrum De Cartoon aan de Gerrit th. Rothmanlaan, buurthuis De Bazuin aan de Luitstraat 1 en buurthuis Cobra aan de Hildo Kropstraat 6-8 wordt binnenkort gestart met een cursus zelfverdediging voor senioren.


Voornamelijk oudere mensen durven 's avonds de straat niet meer op uit angst om overvallen te worden. Daarmee wordt deze groep sociaal geïsoleerd. In deze cursus worden simpele en toch effectieve technieken geleerd om belagers weg te houden.
Jasper Cavé van ProActive Defence wil juist deze groep benaderen, om weerbaarder en zelfverzekerder over straat te gaan. Juist die zelfverzekerdheid is essentieel.
Naast het aanleren van diverse technieken krijgen deelnemers tijdens deze cursus ook diverse tips wat nu juist wel en niet te doen. Ook wordt geleerd wat te doen bij een overval in eigen huis en hoe dat voorkomen kan worden.
De cursus bestaat uit tien lessen. De kosten bedragen 50 euro voor de gehele cursus.
De Bazuin start maandag 9 februari van 10.15 tot 11.15 uur, De Cartoon dinsdag 10 februari van 10.00 tot 11.00 uur en Cobra start vrijdag 13 februari van 10.00 tot 11.00 uur.
Meer informatie of aanmelden: Jasper Cavé, 036-7078091 of 06-20847907. E-mail: info@proactivedefence.nl.