Zestig nieuwe leraren erbij

15 juli 2009 07:02

STAD CENTRUM - Afgelopen woensdag kregen zestig studenten van Pabo Almere hun diploma leerkracht basisonderwijs uitgereikt. De nieuw afgestudeerde leerkrachten zullen als HBO-professionals komen te werken op grotendeels Flevolandse basisscholen.


Pabo Almere reikte de diploma's uit aan de studenten in het bijzijn van hun familie en vrienden in twee feestelijke bijeenkomsten, dit jaar voor het eerst in de Schouwburg van Almere. 's Middags werden de diploma's uitgereikt aan de voltijdstudenten en 's avonds aan de deeltijdstudenten.
Het gaat goed met Pabo Almere. Dat blijkt uit het feit dat er zoveel studenten een diploma kregen die ook nog eens voor een groot deel nu al een baan hebben én uit het feit dat de aanmeldingen voor het komend studiejaar zowel voor de voltijd- als de deeltijdopleiding volop binnenkomen. Dit betekent dat Pabo Almere onverkort door kan gaan met het opleiden van goede leerkrachten basisonderwijs.
Pabo Almere is inmiddels stevig verankerd in de polderse klei, werkt intensief samen met de verschillende schoolbesturen, onder andere via haar lectoraat 'Maatwerk Primair' en ontwikkelt zich daardoor steeds verder als opleidings- en kenniscentrum voor studenten én professionals in het veld.