Zorgen bij VVD: 'Hoe worden die onderwijsmiljoenen uitgegeven?'

07 juni 2021 15:40

Door Marcel Beijer

ALMERE – De VVD twijfelt of de miljoenen die de afgelopen jaren zijn geïnvesteerd in het Almeerse onderwijs wel effect hebben gehad. Door het lerarentekort en de coronacrisis zijn er ook nu weer meer financiële middelen beschikbaar. Raadslid Koen Bokhorst (VVD) wil dat deze middelen goed worden uitgegeven en pleit ervoor de lokale schoolbesturen en leraren meer zeggenschap te geven over de gelden.

Voor wat betreft het onderwijs heeft het Rijk Almere onder de grote steden geschaard. Dit komt onder andere door het sterk groeiend lerarentekort in onze stad. Daarmee profiteert de gemeente van de extra financiële middelen die daarvoor zijn vrijgemaakt. Raadslid Koen Bokhorst van de VVD vreest dat de ingezette gelden geen effect hebben of aan kracht verliezen.
"Er is nog steeds een lerarentekort, veel zij-instromers die willen omscholen haken onderweg af en onlangs lazen we nog dat enthousiaste oud-leerkrachten niet eens antwoord krijgen op hun aanbod om bij te springen. Op lange termijn zien we bijvoorbeeld het lerarentekort steeds groter worden. Laten we deze middelen dus vooral gebruiken om de problemen op de korte en middellange termijn op te lossen, maar ook door te investeren in goed onderwijs voor de toekomst."

Huisvesting

Bokhorst beseft dat de gemeenteraad feitelijk alleen over huisvesting van onderwijs zeggenschap heeft. "Maar op het moment dat de kwaliteit onder druk komt te staan, kan de gemeente wel degelijk haar stem laten horen. Goed en kwalitatief onderwijs is niet alleen belangrijk voor het kind zelf, maar ook voor de stad op het gebied van banen, veiligheid en bijvoorbeeld radicalisering."

Miljoenen

Bovendien wil Bokhorst namens zijn partij weten hoe al die miljoenen die het Rijk beschikbaar stelt geïnvesteerd worden. "Want binnenkort maakt het Rijk weer een bedrag van 8,5 miljard euro vrij voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Ik denk dat het goed is om de raad hier actief bij te betrekken met oog voor de langere termijn, waarbij we als raad een vinger aan de pols kunnen houden op welke manier het geld wordt uitgegeven."
Bokhorst ziet daarbij een steviger rol voor de scholen zelf. "De minister laat ruimte aan gemeenten om mee te denken over de inzet van deze extra middelen. Laten we dan kennis die bij scholen aanwezig is, beter benutten. En waar nodig maatwerk leveren. "

Koen Bokhorst: "Laten we kennis bij scholen beter benutten.'' (Foto: Almere DEZE WEEK)