Zorgen om voortbestaan studentenverenigingen

17 november 2020 10:30

STAD CENTRUM – De Almeerse studentenvereniging Endzjin is door de coronacrisis in financiële problemen gekomen. Doordat de sociëteit vanwege corona gesloten is zijn de inkomsten weggevallen. D66 vraagt zich daarom af of studentenverenigingen financiële steun kunnen krijgen.

De situatie voor Endzjin is lastig, schrijft D66 in schriftelijke vragen aan het college. 'Doordat haar sociëteit gesloten is en de studenten er geen gebruik meer van maken, vallen de inkomsten weg. Hierdoor staat het voortbestaan van de vereniging en de sociëteit op het spel.'

D66 maakt zich zorgen om die ontwikkeling, niet alleen voor Endzjin, maar voor alle studentenverenigingen in de stad. De partij wil graag van het college horen hoe zij hierin staat.

Volgens de partij spelen studentenverenigingen een belangrijke rol in de ontwikkeling van Almere tot volwaardige studentenstad. Om die reden zou het college de verenigingen een handje moeten helpen. 'Is het college bereid om te bekijken of er vanuit het rijksfonds corona-steungelden ruimte is om de Almeerse studentenverenigingen een financiële steun in de rug te geven?'

Het college heeft zes weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Het huidige bestuur van Endzjin. (Foto: Fred Rotgans)