Zwemverbod Almere Haven

12 juli 2007 15:19

ALMERE - De provincie Flevoland heeft een zwemverbod ingesteld bij het zwemstrand Almere Haven. Na onderzoek van een monster van het water van het zwemstrand Almere Haven bleek dat de norm voor microcystine, een maat voor de aanwezigheid van blauwalg, in hoge mate is overschreden.


Ook is er zichtbaar sprake van een aanzienlijke drijflaag in het water bij het strand.
Op het strand zijn borden geplaatst en de mensen worden gewaarschuwd door de zwemwatertelefoon, teletekst en internetpagina van de provincie Flevoland. Het strand blijft wel toegankelijk, maar zwemmen is verboden. Bij de overige stranden is de waterkwaliteit goed en kan wel worden gezwommen.
Overigens is tijdens een milieuvlucht vorige week ook de aanwezigheid van algen geconstateerd op het Gooimeer ten zuiden, zuidwesten en oosten van Almere Haven. Er zijn dunne drijflagen aanwezig, met name langs de oevers van Flevoland. Op het Eemmeer zijn nauwelijks algen gesignaleerd. De situatie op het Gooimeer wordt nauwlettend gevolgd door Rijkswaterstaat via milieuvluchten en observaties vanaf de wal. De weersverwachting voor het komende weekend is gunstig voor de vorming van nieuwe algen en drijflagen.