Contact

Bezoekadres
Almere DEZE WEEK
Transistorstraat 51a, 1322 CK, Almere

Postadres
Postbus 60206, 1320 AG, Almere-Stad

Telefoon: 036 - 53 00 765
E-mail: info@almeredezeweek.nl

Redactie
Telefoon: 036 - 84 500 27
E-mail: redactie@almeredezeweek.nl

Adverteren
Telefoon: 036 - 53 00 765
E-mail: advertentie@almeredezeweek.nl

Tarieven op aanvraag.

WIJ ZIJN LID VAN

NNP

Heeft u een vraag of wilt u informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Leave this empty:

 

DISCLAIMER: De informatie op de website van Almere DEZE WEEK wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en Almere DEZE WEEK streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie. Almere DEZE WEEK kan echter geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/ of blijft. Bezoekers van de website van Almere DEZE WEEK kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Almere DEZE WEEK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Almere DEZE WEEK op de website gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Almere DEZE WEEK.
Alle rechten zijn voorbehouden.
Iedereen die zich toegang verschaft tot de website Almere DEZE WEEK wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

PRIVACYVERKLARING: Bekijk hier onze privacyverklaring.