Ingezonden brieven week 38 2023

Lezers schrijven

De recente triathlon was vast weer een succes verhaal en er zal waarschijnlijk weer breed uitgemeten in uw krant verslag van worden gedaan. Maar er is ook een schaduwzijde. Ons vaste wandelrondje van in het bos achter de Klavergriend in Almere Haven leverde veel weggegooide verpakkingen van energieproducten op en dan is nog onduidelijk wat er allemaal nog dieper het bos is ingesmeten. Dit zal komende winter wel zichtbaar worden. Allemaal niet afbreekbare verpakkingen. En we zijn allemaal zo druk bezig met natuur en milieu, maar bij een groot evenement als de triathlon zijn er blijkbaar geen regels en kunnen sponsoren hun waren zonder enige regelgeving aanbieden. Ook de organisatie heeft in dit probleem blijkbaar geen interesse. Hekken worden wel geplaatst en weggehaald, maar het afval blijft gewoon achter in de natuur. Een boze maar bovenal bezorgde burger van Almere

Triatlon

Ch. Van Diggelen

Waddendreef

Inwoners van Almere maken zich ernstig zorgen over de verkeerssituatie op de Waddendreef, waar de stoplichten onnodig lang op rood blijven staan, zelfs buiten de spitsuren. Dit veroorzaakt niet alleen frustratie, maar leidt er helaas ook toe dat sommige weggebruikers het rode licht negeren, wat de verkeersveiligheid in gevaar brengt. Recentelijk heeft de gemeente bevestigd dat deze verandering opzettelijk is doorgevoerd, ondanks onze bezorgdheid.
Opvallend is dat de doorstroming momenteel helemaal niet druk genoeg lijkt te zijn om dergelijke vertragingen te rechtvaardigen. Integendeel, de indruk bestaat dat de verkeerslichten momenteel eerder vertragend dan bevorderend werken, wat onnodige overlast en verhoogde milieubelasting veroorzaakt door brandstofconsumptie en uitstoot.
Het is teleurstellend om te vernemen dat de gemeente niet bereid is om deze situatie te herzien, ondanks onze zorgen en het feit dat het opzettelijk is gedaan. Als inwoners van Almere vragen we dringend om een heroverweging van deze verkeersregeling, met het oog op een efficiëntere verkeersstroom, verkeersveiligheid, milieubehoud en het vermijden van onnodige overlast.
We hopen dat de gemeente uiteindelijk toch bereid zal zijn om naar de stem van de gemeenschap te luisteren en actie te ondernemen ten behoeve van een betere verkeerssituatie in onze stad.

Maarten Wiewel

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto