Het college wil de twijfel rond invulling Eemvallei wegnemen. (Foto: gemeente)
Het college wil de twijfel rond invulling Eemvallei wegnemen. (Foto: gemeente)

College houdt vast aan Eemvallei als natuurgebied

Algemeen

OOSTERWOLD – Het college van burgemeester en wethouders wil dat het gebied Eemvallei wordt ontwikkeld als natuurgebied. Vorige week bracht een consortium van bouwmaatschappijen een plan naar buiten om een nieuwe stad te bouwen op die plek.


In Eemvallei-Zuid is 50,9 ha nieuwe natuur gerealiseerd door Staatsbosbeheer. In Noorderwold-Eemvallei is (en wordt nog deels) 165 ha gerealiseerd door Het Flevo-landschap waarvan 70 ha binnen Oosterwold. Op dit moment is de rest van de Eemvallei nog niet tot stand gekomen. Er resteert nog een opgave van circa 300 ha Eemvallei die als landschapszone ingericht zal worden. Er bestaat de mogelijkheid om op korte termijn nog circa 90 ha natuur te realiseren in de Eemvallei, dit moet voor 2025 zijn aangekocht en ingericht. Daar wordt door Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap al jaren aan gewerkt. Er zijn echter belemmeringen, waardoor het risico groot is geworden dat de ongeveer 90 ha nieuwe natuur waar nu nog budget voor is, niet in de Eemvallei in Oosterwold wordt gerealiseerd, maar elders.


Twijfel

Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat twijfel is ontstaan over de ligging en invulling van Eemvallei. Grondeigenaren wachten af totdat duidelijk is of hun perceel voor woningbouw of natuur bestemd wordt. Daardoor wordt geen grond te koop aangeboden. Het college vindt het belangrijk dat de 90ha natuur op korte termijn in Eemvallei gerealiseerd wordt. ‘Daarom willen wij de onzekerheid over de ligging en invulling van Eemvallei wegnemen. Natuur in Eemvallei is een onmisbare toevoeging aan het huidige open agrarische landschap en versterkt het vestigingsklimaat van Oosterwold. Eemvallei kan het stadsdeelpark van Oosterwold worden. Daarom spreken wij nu nadrukkelijk uit dat wij de ligging van Eemvallei niet ter discussie stellen.’ Dit zal op basis van deze brief actief gecommuniceerd worden richting de initiatiefnemers en grondeigenaren in het gebied.

Uit de krant