Afbeelding
Almere DEZE WEEK

Wapeninleveractie in week van 9 oktober

Algemeen

ALMERE – In afstemming met politie en het Openbaar Ministerie komt er in Almere een wapeninleveractie. Die staat gepland voor de week van 9 tot en met 17 oktober. Almeerders kunnen dan vrijwillig hun slag-, steek- of stootwapens inleveren.

Dit is de Week van de Veiligheid waarin traditioneel het thema veiligheid extra onder de aandacht wordt gebracht. In meerdere gemeenten in Midden-Nederland zal in deze week een wapeninleveractie plaatsvinden. In Almere zullen in die week alle drie de politiebureaus geopend zijn en kunnen inwoners slag-, steek- of stootwapens inleveren. Voor het inleveren van vuurwapens en munitie kan een ophaalafspraak gemaakt worden. Ook schoolbesturen zullen door de politie betrokken worden in het voorbereidingsproces.

Almere Ontwapent

De wapeninleveractie staat niet op zichzelf. In het Actieplan Veiligheid 2019-2022 staan vijf thema’s in een maatwerkgerichte aanpak beschreven: een persoonsgerichte aanpak, een groepsgerichte aanpak, een gebiedsgerichte aanpak, een gezamenlijke aanpak met scholen en een gezamenlijke aanpak met ondernemers. In deze aanpak is expliciet aandacht voor het tegengaan van wapenbezit en wapengebruik. Zo werd eerder het messenverbod in de APV reeds verruimd en is het proces van handhaving en het opleggen van een last onder dwangsom bij overtreding van het messenverbod momenteel in voorbereiding.

Veilig uitgaan

Hiernaast is het gebruik van horecakluizen in het uitgaansgebied van Almere onderdeel van het convenant Veilig Uitgaan. De ondernemers waarschuwen de politie direct bij het aantreffen van vuurwapens. De persoonsgerichte aanpak voor minderjarigen die gewapende straatroven en overvallen hebben gepleegd wordt sinds afgelopen jaar structureel ingezet. Daarnaast is Almere mede-steller en uitvoerder van het landelijk actieplan Wapens en Jongeren dat in november 2020 door het kabinet is gepresenteerd.

Voorlichting

Aanvullend op deze inzet pakt de gemeente ook lokaal de problematiek van wapenbezit en wapengebruik aan door voorlichting aan jongeren en ouders, het faciliteren van schoolveiligheidsnetwerken met aandacht voor kluisjescontroles, het versterken van het bestuurlijk overleg schoolveiligheid en het vroegtijdig ingrijpen na wapenbezit onder minderjarigen.

Almere kreeg vorig jaar te maken met behoorlijk wat steekincidenten. Nu komt een wapeninleveractie. (Foto: Adobe Stock)

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto