Afbeelding
Almere DEZE WEEK

Bestemmingsplan Almere Poort West en Pampushout Gemeenteraad start 20 september op locatie én in Stadhuis

Algemeen

POORT – De eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke seizoen is op donderdag 20 september. Een van de onderwerpen wordt op locatie besproken. Om 20.00 uur is in de Sterrenschool De Ruimte in Poort de bespreking van het Raadsvoorstel bestemmingsplan Almere Poort West en Pampushout.


Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 26 oktober 2017 tot en met 6 december 2017. In deze periode zijn er 36 zienswijzen ingediend. Het college van Burgemeester en Wethouders vraagt de gemeenteraad nu het bestemmingsplan vast te stellen.
Tijdens deze eerste bespreking op locatie, wil de raad de mening van bewoners en ondernemers over het bestemmingsplan horen. Bewoners en ondernemers die een formele inspraakreactie willen geven kunnen zich aanmelden bij de raadsgriffie. Hiervoor is maximaal 30 minuten gereserveerd (drie minuten per persoon). Aanvullend op de formele inspraakreacties, wordt ook het overige aanwezige publiek actief bij het gesprek betrokken op basis van thema’s.

Stadhuis

Om 19.00 uur wordt eerst in de raadzaal aan het Stadhuisplein een aantal nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Om 19.30 uur beginnen de inhoudelijke besprekingen op het stadhuis.
Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering en de mogelijkheden tot meespreken, http://gemeenteraad.almere.nl of de Raadsgriffie : raadsgriffie@almere.nl of 036 539 99 95.

Uit de krant