Afbeelding
Almere DEZE WEEK

Vier gebieden aangewezen voor nieuwe windparken

Algemeen

ALMERE – De ontwikkeling van nieuwe windparken in Zuid en Oost-Flevoland wordt gebiedsgericht aangepakt. Dat hebben de provincie Flevoland en de gemeentes Dronten, Lelystad en Zeewolde vorige week besloten.


Voor nieuwe windparken zijn vier gebieden gedefinieerd: Noord, Zuid, Oost en West. Per gebied worden de voorwaarden waaronder windparken kunnen ontstaan, vastgelegd. Dit gaat bijvoorbeeld over vormen van financiële participatie en de sanering van bestaande molens. Per gebied kan één initiatiefnemer een voorstel voor een te ontwikkelen windpark indienen. Voor enkele windverenigingen betekent dit dat er nieuwe samenwerkingsverbanden nodig zijn.

Maatwerk

De windverenigingen in Zuid en Oost-Flevoland zijn verschillende malen geconsulteerd, bij hen bestaat draagvlak voor de gebiedsgerichte aanpak. Nu dit besluit er ligt, kunnen overheden en windverenigingen samen maatwerkoplossingen zoeken voor concrete ontwikkelplannen. Dit maatwerk is nodig voor onderwerpen als financiële participatie, gebiedsgebonden bijdrage, invulling van de saneringsopgave en plaatsingszones. Per gebied kunnen nu verschillende invullingen ontstaan.
De samenwerkende overheden leggen na de zomer een ontwerp Regioplan ter visie. Dit Regioplan krijgt de status van een structuurvisie, het biedt concrete kaders voor de ontwikkeling van nieuwe windparken.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto