Bart Buijs van de griffie in gesprek met de leerlingen van het Drieluik. (Foto: Almere DEZE WEEK)
Bart Buijs van de griffie in gesprek met de leerlingen van het Drieluik. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Les in democratie voor leerlingen Drieluik

Algemeen

ALMERE – Vijftig leerlingen van basisschool De Drieluik uit de Stripheldenbuurt kregen vorige week in de raadszaal les in de democratie. De leerlingen deden een debatspel om te ervaren hoe het is om raadslid te zijn. De leerlingen discussieerden over zaken die echt in de buurt van de school spelen.

Door Robert Mienstra

De leerlingen leerden dat het in de raadszaal beleefd, ordelijk, eerlijk en prettig moet toegaan. In de les leerde Bart Buijs van de griffie aan de leerlingen wie de baas van de stad is. Een van de leerlingen vond dat de burgers van de stad de baas zijn, omdat zij stemmen. Voorzitter Bart vond dat best een goed antwoord. De meeste leerlingen dachten overigens dat de burgemeester de baas van de stad is. Na afloop wisten de leerlingen dat dat anders ligt: de baas van de stad is de door de inwoners gekozen gemeenteraad, en de wethouders zijn in naam van de raad actief. De burgemeester zorgt er onder meer ervoor dat raadsvergaderingen ordelijk verlopen.

Debat

Moet een school kunnen uitbreiden op een naastgelegen voetbalbalveld. Deze vraag lag voor aan de leerlingen. Het leek wel een echte raadsvergadering. Vrijwel alle leerlingen reageerden. Maar er moest een besluit worden genomen door hen. De meerderheid vond dat het voetbalveld niet bebouwd mocht worden. De stemverhouding was 23 tegen en 15 voor.

Een tweede onderwerp ging over de TBS-kliniek die moet uitbreiden. Er zou dan een zorgcentrum in dit voorbeeld moeten verdwijnen. Een van de leerlingen vond dat “de mensen die ziek in hun hoofd” zijn geholpen moeten worden. Een ander vond dat oudere mensen voor gaan in een zorgcentrum. Ook over dit onderwerp moest gestemd  worden. Een paar jeugdraadsleden onthield zich van stemming. Een kleine meerderheid was voor de uitbreiding van de TBS-kliniek.
Opvallend was dat de leerlingen kort en krachtig hun mening en argumenten gaven. Een mooi voorbeeld voor de echte raadsleden.

Thema

“De leerlingen hebben tot aan de Kerst twee keer per week les over het thema politiek”, vertelt leerkracht Sabrina van Graas van de Drieluik. “In alle vakken komt het terug. De begrijpend lezen teksten gaan erover. Het komt aan de orde bij burgerschap, geschiedenis, mens en maatschappij, eigenlijk bij alle vakgebieden. In het kader van dat thema bezochten we met de leerlingen het stadhuis.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto