Criminaliteit in Almere betreft in hoge mate een probleem van en met jeugdigen (Foto: Adobe Stock)
Criminaliteit in Almere betreft in hoge mate een probleem van en met jeugdigen (Foto: Adobe Stock)

Vooral jeugd zorgt voor criminaliteit in Almere

Algemeen

ALMERE - Criminaliteit in Almere betreft in hoge mate een probleem van en met jeugdigen. De meeste delicten worden gepleegd door jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot en met 21 jaar. Dit blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek naar de criminaliteit en veiligheid in Almere in de periode 2010 tot 2030, waarin ook vooruitgekeken wordt.

Door Robert Mienstra

Diefstal komt het meest voor onder jeugdigen. In tegenstelling tot de langjarige dalende trend van jeugdcriminaliteit laten sommige ernstige misdrijven door jeugdigen, zoals diefstal met geweld, juist een stijging zien. De veiligheidsbeleving is over de jaren heen steeds beter geworden in Almere. Maar wel is het zo dat Almere op dit gebied lager scoort dan vergelijkbare steden

Daling

De omvang en de aard van de criminaliteit in Almere is sinds 2010 steeds meer gaan passen bij het beeld van een ‘normale’ grote stad. Wat het criminaliteitsniveau betreft, is sprake van een daling van het absolute aantal delicten. Deze ontwikkeling was in heel Nederland zichtbaar.

Overvallen

Vermogensdelicten zijn de meest voorkomende misdrijven in de stad, gevolgd door vernielingen en geweldsmisdrijven. Bij deze categorieën is sprake van een daling van het aantal delicten per hoofd van de bevolking. Dit geldt niet voor de, weliswaar minder vaak voorkomende, categorie wapenhandel. Hierbij is wel een duidelijke stijging te zien in de afgelopen jaren. Ook de high impact crimes, straatroven en overvallen hebben in recente jaren (2018-2020) een stijging laten zien. Daarnaast laten de resultaten van het onderzoek zien dat cybercriminaliteit stijgt en relatief veel voorkomt in Almere. Er zijn aanwijzingen dat dit ook geldt voor ondermijnende criminaliteit.

Toekomstverkenning

De rode draad in de verkenningen is de verwachte sterke groei van Almere. Die groei werkt door in de ontwikkeling van het criminaliteits- en veiligheidsbeeld. Een verdere daling van het aantal delicten valt niet te verwachten en een stijging is meer waarschijnlijk. Ook zorgt de groei van de stad voor andersoortige problematiek, zoals een groeiende jeugdige bevolking die in het algemeen ook voor meer jeugdcriminaliteit zorgt. Bovendien lijkt zich een verharding van de criminaliteitsproblematiek bij een selecte groep jongeren af te tekenen. Daarnaast blijkt de jeugd in Almere bovengemiddeld kwetsbaar om de drugscriminaliteit te worden ingezogen. Daarbij neemt ook de georganiseerde criminaliteit met een ondermijnende werking toe.

Cybercriminaliteit

De cybercriminaliteit is de afgelopen jaren toegenomen. De covid-19 pandemie heeft deze trend waarschijnlijk versterkt. Mogelijk is de aangiftebereidheid ook gegroeid. De groei van cybercriminaliteit houdt de komende jaren zonder twijfel aan.

Beleid

De onderzoekers constateren dat de groei en ontwikkeling van de stad de belangrijkste aanjager van de criminaliteit en ervaren onveiligheid is in Almere. Hiermee willen zij aangeven dat er de komende jaren substantieel meer middelen vereist zijn om de criminaliteit en veiligheid in Almere beheersbaar te houden. Alleen meer beleidsuitvoering en beleidsvorming – in termen van personele en financiële capaciteit – gaat een dempend effect geven op de criminaliteitscijfers in de komende tien jaar.

Uit de krant