Burgemeester Ank Bijleveld ontving het eerste exemplaar van het rapport uit handen van onderzoeker Hans van Moors. (Foto: Almere DEZE WEEK)
Burgemeester Ank Bijleveld ontving het eerste exemplaar van het rapport uit handen van onderzoeker Hans van Moors. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Meer inzet nodig om Almere veilig te houden

Algemeen

ALMERE – De komende jaren zijn aanzienlijk meer middelen vereist om de criminaliteit en veiligheid in Almere beheersbaar te houden. De verwachte groei van Almere brengt namelijk meer, en andersoortige criminaliteit met zich mee, zoals jeugdcriminaliteit, zware misdaad en cybercrime. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Criminaliteit en Veiligheid in Almere, waarin wordt teruggekeken op naar de ontwikkelingen in het afgelopen decennium en vooruit gekeken tot 2030.

Burgemeester Ank Bijleveld kreeg donderdag het eerste exemplaar van het boekwerk uitgereikt tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten in de Burgerzaal van het stadhuis. “Ik ben blij met dit onderzoek dat een uitgebreid licht werpt op de veiligheidsproblematiek waar we mee te maken hebben”, sprak Bijleveld. “Er was behoefte aan actualisatie van een eerder onderzoek uit 2009. We hadden bijvoorbeeld het gevoel steeds meer geconfronteerd te worden met ondermijning, online criminaliteit en ernstige geweldsdelicten door hele jonge daders. De groei van onze stad, ontoereikende politiecapaciteit en maatschappelijk ontwikkelingen als woningnood en achterblijvende onderwijskwaliteit hebben uiteindelijk ook hun weerslag op de veiligheid en leefbaarheid. Wij wilden weten hoe we hier samen met onze partners op in kunnen spelen.”

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau EMMA onder leiding van Hans Moors. “Hoewel het aantal delicten nog altijd daalt, valt op dat na 2018 de daling van het aantal delicten stabiliseerde. Daarna nam de door de politie geregistreerde criminaliteit voor het eerst in jaren weer toe, zowel landelijk als in Almere”, aldus de onderzoekers.

Zware misdaad en cybercrime

Vermogensdelicten komen het meest voor in Almere, gevolgd door vernielingen en geweldsmisdrijven. Er is wel sprake van een daling, in tegenstelling tot wapenhandel dat weliswaar minder vaak voorkomt, maar laat wel een duidelijke stijging laat zien. Ook ‘high impact crimes’ als straatroven en overvallen zijn de afgelopen jaren gestegen, evenals cybercriminaliteit en ondermijnende criminaliteit. “De groei van cybercriminaliteit houdt de komende jaren zonder twijfel aan. De aanpak van daarvan vergt een grote impuls over de hele linie. Van voorlichting en bewustwording tot opsporing”, adviseren de onderzoekers. Ook de zware misdaad neemt toe in de stad. De grootste dreiging vanuit de georganiseerde misdaad in Nederland is de drugshandel. Gezien de groei en ontwikkeling van Almere en de mogelijkheden voor witwassen in onder meer de bouw- en vastgoedsector, ligt hier volgens de onderzoekers een stevige opgave voor de gemeente en haar ketenpartners.

Jeugdcriminaliteit

Een groeiende stad betekent ook meer jeugdcriminaliteit. De onderzoekers constateren dat de benodigde capaciteit om dit op te vangen in Almere, achterblijft. De meeste delicten worden gepleegd door jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot en met 21 jaar. Ook sommige ernstige misdrijven, zoals diefstal met geweld, laten een stijging zien. De Almeerse jeugd blijkt volgens het onderzoek bovendien bovengemiddeld kwetsbaar om de drugscriminaliteit te worden ingezogen. Een preventieve, wijkgerichte aanpak van groot belang is in de strijd tegen jeugdcriminaliteit. De gemeente gaat nu aan de slag met de resultaten van het onderzoeksrapport en onderzoeken of en hoe deze kunnen worden verwerkt in het nieuwe Actieplan Veiligheid 2023-2026. 

Uit de krant