Klassen taalcentrum overvol (Foto: Adobe Stock)
Klassen taalcentrum overvol (Foto: Adobe Stock)

100 leerlingen op wachtlijst Taalcentrum. Klassen overvol

Algemeen

ALMERE - Door de toename van het aantal aanmeldingen heeft het Taalcentrum PO z’n maximale capaciteit bereikt, dit ondanks de enorme uitbreiding van het afgelopen schooljaar. Momenteel bezoeken dagelijks ruim 500 leerlingen de basisscholen. Op dit moment zitten vrijwel alle groepen overvol en worden er geen leerlingen meer toegelaten. Op de wachtlijst staan nu al ruim 100 leerlingen. 

De groepen zijn al groter gemaakt dan wenselijk. Extra groepen starten is, door het huidige lerarentekort en doordat de huidige gebouwen overvol zitten, niet haalbaar. Nieuwe aanmeldingen komen op een wachtlijst. Na de kerstvakantie kunnen de eerste 70 leerlingen van de wachtlijst starten op het Taalcentrum PO. Na de voorjaarsvakantie kunnen de volgende 55 starten en na de meivakantie dan weer de volgende 30 leerlingen. Hoewel het zeer lastig is te voorspellen hoeveel nieuwe leerlingen er worden aangemeld is de verwachting dat bij de huidige trend de wachtlijst de komende periode snel verder zal doorgroeien en de wachttijd zal oplopen naar misschien wel ruim een half jaar.

Uit de krant