Het Groene Veld bij de Brink is nu een trapveld (Foto: Almere DEZE WEEK)
Het Groene Veld bij de Brink is nu een trapveld (Foto: Almere DEZE WEEK)

Nobelhorst verontrust over plannen Brink: ‘Zo help je het hele dorp om zeep’

Algemeen

NOBELHORST – De besturen van de vier buurtschappen in Nobelhorst zijn teleurgesteld en verontrust dat op het Groene Veld naast de Brink, het centrale gedeelte van het dorp, gebouwd gaat worden. “We dachten met de gemeente in gesprek te zijn, maar kennelijk wordt er toch buiten ons om beslist.” De besturen hopen met een Burgeractiviteit het tij nog te kunnen keren.

Door Marcel Beijer

Bij de Brink, een pleintje dat als dorpskern is bedoeld, ligt een grasveld. Volgens de kleurrijke brochures van de gemeente zou de Brink worden ingevuld met faciliteiten voor ontmoetingen, zoals een winkel en een dorpscafé. Na tien jaar is daar nog niets van gerealiseerd. Er wordt nu gesport en gespeeld en ook vinden er allerlei gezamenlijke activiteiten plaats. Het groene veld heeft zich in de loop der jaren organisch ontwikkeld tot een centrale plek in het dorp. Onlangs was er een gesprek met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO). Hier kregen de buurtschappen te horen dat de gemeente recent een overeenkomst met het gezondheidscentrum heeft getekend, waarbij de wensen en belangen volgens de bewoners volledig zijn genegeerd. Het groene veld zou in de plannen moeten wijken voor een gezondheidscentrum met, in hoogbouw, twintig zorgappartementen en veertig parkeerplaatsen. De bewoners zeggen op geen enkele wijze deugdelijk geïnformeerd te zijn over deze plannen of over de gevolgen. Ook heeft de gemeente geen mogelijke alternatieven aangedragen. De grond blijkt al aan het gezondheidscentrum verkocht, wel moet de omgevingsvergunning nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De besturen hopen met een Burgeractiviteit de verstening van het groene veld alsnog een halt toe te kunnen roepen. 

Dorp

In brochures profileert de gemeente Nobelhorst als ‘het dorp van Almere’. De bewoners die in  Nobelhorst hun woning kozen, zijn hierop afgekomen. Vandaar dat in dit stadsdeel door de bewoners veel initiatieven worden genomen die de saamhorigheid versterken. Zo zijn er buurtschuren waar er verschillende (grote) activiteiten worden georganiseerd, zoals de Nobel Run, de Koningsspelen en de Waterspelen. “Met die saamhorigheid In Nobelhorst zit het dus wel goed”, aldus de besturen. “Maar dan moet die samenwerking ook vanuit het stadhuis komen. Nu zijn wij, en de bewoners, echter als enige partij buiten het proces gehouden.”

Winkels

Een woordvoerder van de gemeente liet al eerder tegenover deze krant weten dat in het bestemmingsplan nooit sprake is geweest van winkels op een Brink. Nu er in de nabijheid een Lidl en Albert Heijn zijn gekomen, ziet de gemeente geen reden meer om op de Brink winkels te vestigen. “Zo help je het hele dorp om zeep, het hart wordt eruit gehaald”, laten de besturen weten. “Zeker omdat het de enige groenvoorziening van enige omvang in Nobelhorst is. De omliggende scholen, die kleine speelpleinen hebben, maken er gebruik van. Het is triest dat de gemeente ons passeert. Het zou zo mooi kunnen zijn: de Brink voor sociale ontmoeting en daarnaast het groene veld voor sport en evenementen. “

Zeggenschap

Nobelhorst is door de gemeente ontworpen vanuit een bepaalde visie, benadrukken de besturen. “Die luidt letterlijk: In Nobelhorst worden bewoners en ondernemers via participatie en vergaande zeggenschap baas in eigen buurt. Op dit moment echter kunnen we echter maar één conclusie trekken: “Participatie blijkt niet meer dan een holle frase.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto