Een rol met steunbetuigingen werd donderdagavnod overhandigd op het stadhuis.(Foto: Almere DEZE WEEK)
Een rol met steunbetuigingen werd donderdagavnod overhandigd op het stadhuis.(Foto: Almere DEZE WEEK)

Schakelteams vragen steun aan gemeenteraad

Algemeen

ALMERE - Donderdagavond overhandigden de Schakelteams Almere op het Stadhuis steunbetuigingen van bewoners en professionals aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Zij willen voorkomen dat de Schakelteams - die hulp bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid - door de gemeente worden ontmanteld. 

De steunbetuiging is ondertekend door 34 andere organisaties in de wijken. De bewoners hebben hun noodkreten geuit op een grote rol. 

Schakelteams

Sinds eind 2019 zijn Schakelteams werkzaam in Haven en Stedenwijk. Zij hebben tot doel inwoners met psychische kwetsbaarheid heel laagdrempelig te bereiken en te verbinden met elkaar, aan activiteiten en aan het welzijns- en zorgaanbod in de wijk. “Daardoor kunnen deze mensen deelnemen aan het gewone leven en werken aan herstel”, vertellen de initiatiefnemers. De teams bestaan elk uit drie personen die vanuit een achtergrond van sociaal werk, GGZ en ervaringsdeskundigheid opereren. 

Onderzoek

De gemeente liet onlangs twee onderzoeken uitvoeren naar het functioneren van de Schakelteams en naar de mogelijke overlap met andere initiatieven. “Deze onderzoeken toonden aan dat de teams duidelijk voorzien in een behoefte en met relatief weinig menskracht veel bereiken voor de GGZ-doelgroep in de wijken”, aldus de initiatiefnemers van de Schakelteams. Ondanks de positieve uitkomsten van beide onderzoeken, twijfelt de gemeente nog steeds over de voortzetting van deze teams. “Zij denken erover om de teams op te knippen en ‘werkzame delen’ elders onder te brengen. Wij vinden dit onbegrijpelijk en onverstandig. Juist de verschillende elementen samen maken het goed functionerende teams. Je kunt ze niet uit elkaar halen zonder de werking ernstig aan te tasten. Het is bovendien een grote kracht van de Schakelteams dat ze geen onderdeel uitmaken van een (zorg)instelling, waardoor ze ook zorgmijders makkelijker kunnen benaderen. De Schakelteams verdienen een structurele plek binnen het aanbod in de wijken.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto