De werkplaats van HBS Solutions uit Diemen. Het bedrijf zou naar Almere willen komen. (Foto: Fred Rotgans)
De werkplaats van HBS Solutions uit Diemen. Het bedrijf zou naar Almere willen komen. (Foto: Fred Rotgans) Fred Rotgans

Trage gronduitgifte dupeert meerdere bedrijven

Algemeen

ALMERE – Meerdere bedrijven hebben zich bij ondernemersvereniging VBA gemeld met klachten over de gronduitgifte in Almere. Inmiddels heeft VBA een gesprek gehad met wethouder Maaike Veeningen.

Vorige week publiceerde deze krant een artikel over het bedrijf HBS Solutions uit Diemen dat al een jaar vergeefs wacht op een stuk bedrijfsgrond. Oorzaak ligt bij het zogenoemde Didam-arrest van oktober 2021 dat bepaalt dat overheden niet langer een-op-een grond mogen verkopen, maar dat andere gegadigden moeten kunnen meedingen. Juridisch heeft Almere daar nog geen beleid voor weten te ontwikkelen, waar andere gemeenten dat al wel voor elkaar hebben. HBS Solutions werd daarom aan het lijntje gehouden wat duizenden euro’s kostte. Het bedrijf uit Diemen wil zich nu in Lelystad vestigen, dat haar zaakjes maanden geleden al voor elkaar had.

VBA

Naar aanleiding van de kwestie ‘HBS Solutions’ plaatste de VBA een oproep of meer bedrijven te maken hebben met problemen bij de gronduitgifte. Daar zijn inmiddels reacties op gekomen. De afgelopen week is er een gesprek geweest tussen bestuursleden van het VBA en wethouder Maaike Veeningen. “Daar hebben we onder andere aangegeven dat volgens recente jurisprudentie publicatie op een gemeentesite voldoende is als melding voor voorgenomen verkoop. Dat heeft Gemeente Almere dus gedaan. Met gedupeerde ondernemers, waarvan enkelen al meer dan een jaar op een besluit tot grondverkoop wachten, is tot op heden geen contact opgenomen. Wij blijven dan ook met de gemeente in gesprek.”

Veeningen

Wethouder Maaike Veeningen bevestigt dat er een gesprek is geweest en geeft aan de kwestie met de verantwoordelijk portefeuillehouder voor gronduitgifte (Julius Lindenbergh) af te stemmen. “We snappen volledig dat het vervelend is voor de ondernemers. We willen heel graag duidelijkheid voor de ondernemers. Maar we willen ook niet te snel zijn waardoor er mogelijk juridische procedures gaan volgen. Er moet een gelijk speelveld zijn tussen ondernemers en de gemeente, vandaar dat we hier zo zorgvuldig mee omgaan.”

Politiek

Ook politiek roept de kwestie vragen op. VVD-raadslid Jurgen Morgenstond:  ”De gemeentelijke organisatie heeft mij laten weten dat er in december duidelijkheid komt. Ik verwacht dat ze zich daaraan zullen houden. Zo niet, dan zullen wij als VVD een motie overwegen die het college oproept om naar aanleiding van het Didam-arrest nog dit jaar met bestendig beleid te komen.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto