Het Groene Veld (Foto: Almere DEZE WEEK)
Het Groene Veld (Foto: Almere DEZE WEEK)

Deel Raad: ‘Verplaats het Groene Veld in Nobelhorst’

Algemeen

NOBELHORST - Tien fracties in de Almeerse gemeenteraad willen de gemeenteraad aansporen om met de bewoners in Nobelhorst op zoek te gaan naar een alternatief voor het Groene Veld. Dat betekent automatisch dat de huisartsenpost vrij baan krijgt om op het veld een gezondheidscentrum te bouwen.

Door Marcel Beijer

De huisartsenpost heeft overeenstemming met de gemeente om op het veld een gezondheidscentrum te bouwen, met vijf etages zorgwoningen en zeventig parkeerplaatsen. Een paar weken geleden leek de gemeenteraad in massale meerderheid te kiezen voor de wens van de vier buurtschappen om het Groene Veld groen te houden. De nu voorliggende motie beoogt precies het tegenovergestelde.

Juridische stappen

Vorige week escaleerde de kwestie toen zowel de huisartsenpost als de buurtschappen de gemeenteraadsleden probeerde te overtuigen van hun standpunt. De huisartsen dreigden daarbij Nobelhorst te zullen verlaten als ze niet op het Groene Veld mogen bouwen, en zij stelden ook juridische stappen te zullen nemen.

Motie

De gemeenteraad lijkt nu een complete ommezwaai te maken. De motie van de tien fracties, bij elkaar een zeer ruime meerderheid in de raad, roept op om in samenspraak met de buurtschappen alternatieve locaties te zoeken voor het Groene Veld. Dat zou impliceren dat de huisartsen vrij baan krijgen om het Groene Veld te bebouwen.

Aangepast

Na publicatie van dit webartikel is de motie enigszins aangepast en genuanceerd. Toegevoegd is nu dat ‘naast de geboden alternatieve locaties voor de ontwikkeling van het gezondheidscentrum, ook gekeken moet worden naar mogelijke alternatieve locaties voor het Groene Veld’.

De motie is ondertekend door VVD, Respect Almere, D66, Partij voor de Dieren, AP/OPA, ChristenUnie, 50PLUS, BIJ1, Leefbaar Almere en PVV.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto