Binnenin de fabriek van HG International, die volgend maart definitief sluit. (Foto: aangeleverd)
Binnenin de fabriek van HG International, die volgend maart definitief sluit. (Foto: aangeleverd)

HG sluit fabriek, 65 banen verdwijnen

Algemeen

ALMERE - HG International gaat de fabriek waar hun schoonmaakproducten gefabriceerd worden, sluiten. Dit gebeurt in etappes, uiteindelijk zullen 65 werknemers hierdoor hun baan verliezen. Volgens HG is het niet langer mogelijk om een goede balans te vinden in het aanbod van personeel en de vraag naar de producten.

In het afgelopen jaar is al 35% van de productie uitbesteed aan derden. Capaciteitsproblemen, het lastig kunnen aantrekken van gekwalificeerd personeel, strenge eisen die worden gesteld aan de veiligheid en milieu, in combinatie met verwachte efficiency en lange termijn ambities van de onderneming liggen aan de basis van deze beslissing.

Toekomstperspectief
Rob Uytdewillegen, CEO van HG International: “HG opereert al 25 jaar vanaf de productielocatie in Almere, een locatie waarmee we ons sterk verbonden voelen. We hadden echter behoefte aan een robuuster toekomstperspectief. De vraag naar onze producten is sterk groeiend en we zijn ternauwernood in staat om aan deze vraag te voldoen. Met de recente acquisities van Blue Wonder en Ecozone willen we onze groeistrategie verder versnellen. De focus zal daarbij liggen op internationale expansie, innovatie en duurzaamheid. De investeringen in capaciteit, veiligheid en milieu die daarvoor nodig zijn kunnen we helaas niet tijdig op de huidige locatie in Almere realiseren.”

Capaciteit
“Het is inderdaad een capaciteitsprobleem” vertelt de woordvoerder van HG International. Aan de ene kant hebben we de productievraag, aan de andere kant de mogelijkheden om te produceren met de gekwalificeerde mensen die we kunnen inzetten. Om hier een betere balans in te krijgen, is besloten om de gehele productie in Almere te stoppen en elders in verschillende fabrieken door het land uit te besteden.”

Banenmarkt
De woordvoerder stelt dat het voor de 65 werknemers die momenteel werkzaam zijn in de fabriek, best even schrikken was. “We zijn momenteel druk bezig om te kijken hoe we deze mensen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Dat gaat via een sociaal plan, een afvloeiingsregeling maar ook organiseren we een banenmarkt. Er is in Almere veel vraag naar personeel en we hebben al gesprekken met andere bedrijven over eventuele overnames van personeel. Alles is gericht op het begeleiden van werk naar werk.”

Maart 2023
Volgens planning zal in maart 2023 de productie-unit definitief zijn deuren sluiten. De fabriek aan de Damsluisweg in Almere Buiten is eigendom van HG International en zal te koop worden gezet. De (internationale) verkooporganisatie, kwaliteitscontrole en research & development faciliteiten blijven wel opereren vanuit Almere.


Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto