Douwe de Vries, oud-rector OSG De Meergronden. (Foto: aangeleverd)
Douwe de Vries, oud-rector OSG De Meergronden. (Foto: aangeleverd)

In Memoriam Douwe de Vries (1942-2022), oud-rector De Meergronden

Algemeen

Douwe de Vries, de eerste rector van de openbare scholengemeenschap De Meergronden, de eerste scholengemeenschap voor (openbaar) voortgezet onderwijs in Almere, is op 23 december overleden. Vele Almeerse oud-leerlingen en ouders hebben hem als Douwe, of als meneer De Vries gekend.

De school was in haar eerste jaar (schooljaar 1977-1978) gevestigd in een, jaren geleden gesloopte, basisschool. De school begon met vier eerste jaarklassen, met Douwe als rector en met een klein aantal docenten en een conciërge. In het schooljaar 1978-1979 was het huidige schoolgebouw gereed en kreeg de school ook haar naam De Meergronden.

Douwe gaf met zijn team vanaf het allereerste moment vorm en inhoud aan het onderwijs waarin de aandacht en zorg voor alle kinderen in alles voorop stond. En dat was geen eenvoudige opgave omdat er gedurende het schooljaar voortdurend nieuwe leerlingen instroomden die voor een groot deel plompverloren, zonder vriendjes en vriendinnen in Almere waren komen wonen.
aast het drukke rectorschap gaf Douwe ook les: latijn. Of ‘latijns’ zoals de leerlingen zeiden. En dan niet alleen aan de vwo-leerlingen, maar ook aan alle leerlingen in het eerste brede brugjaar. Je kunt maar beter iets van de klassieke oudheid weten, dan helemaal niets, was zijn pedagogische opvatting.

Rijksschool

De Meergronden was in die beginjaren een rijksschool. Het betekende dat Douwe veel met het ministerie van onderwijs in Den Haag moest regelen. Zoals de brede tweejarige brugperiode, extra uren voor het mentoraat en de leerlingbegeleiding, een daarbij behorend lesrooster en natuurlijk een passend schoolgebouw. Dat ging lang niet altijd makkelijk. Vele ambtelijke Haagse drempels moest Douwe slechten. Teleurstellingen moest hij vele malen overwinnen als men in Den Haag weer eens geen idee had wat het betekende om in een nieuwe snelgroeiende samenleving een nieuwe school voor voortgezet onderwijs op te zetten. Dat het Douwe desondanks lukte om De Meergronden zodanig vorm te geven dat het voor alle kinderen een vertrouwde, veilige en inspirerende onderwijsplek werd, was een grootse prestatie.

Bureau Openbaar Onderwijs

In 1991 werd De Meergonden een gemeentelijke school. Als wethouder onderwijs heb ik met Douwe die overdracht mogen afhandelen. Van dichtbij zag ik hoe hij, ook bij zo’n juridisch en financieel traject zijn school, de leerlingen en de docenten voorop zette. In 1997 droeg Douwe zijn rectorschap over en werd hij werkzaam bij bet Bureau Openbaar Onderwijs, de voorloper van de Almeerse Scholen Groep, en was daar bestuurlijk verantwoordelijk voor het voortgezet onderwijs.
Douwe de Vries, een onderwijsman in hart en nieren heeft met zijn vakmanschap, pedagogische visie en persoonlijkheid voor een groot aantal leerlingen in hun Almeerse schooltijd veel mogen betekenen. In zijn pedagogisch denken en handelen stonden de leerlingen in alles voorop. Die houding leerde Douwe zijn team elke dag opnieuw.
Voor de ontwikkeling van het Almeerse (openbaar) voortgezet onderwijs was Douwe meer dan goud waard en was De Meergronden ook in landelijk opzicht een voorbeeld voor veel scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs.

Naast zijn onderwijswerkzaamheden mag zeker een aantal maatschappelijke activiteiten van Douwe in Almere niet onbenoemd blijven. Zoals zijn voorzitterschappen van:

De RvT van de Stichting Gezondheidszorg Almere (SMGA/EVA)
Stichting De Schoor
Stichting De Kunstlinie
Stichting Recreatief Zaalvoetbal Almere (SRZA)
Voorts is Douwe jarenlang actief geweest bij Vluchtelingen Opvang Almere.

Namens oud-leerlingen en ouders en een ieder die met Douwe heeft mogen samenwerken schrijf ik uit de grond van mijn hart: dank, Douwe, dank.

Wim Trieller, 

Oud-conrector De Meergronden 1977 - 1986
Oud-wethouder onderwijs Almere, 1986 - 1994

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto