Het Groene Veld (Foto: Almere DEZE WEEK)
Het Groene Veld (Foto: Almere DEZE WEEK)

Buurtschappen Nobelhorst willen harde afspraken

Algemeen

NOBELHORST – De vier buurtschappen van Nobelhorst willen nog in januari harde afspraken met de gemeente maken rond het Groene Veld in het dorp. Ze nodigen de verantwoordelijken op het stadhuis daartoe uit in een brief, waarin ze aangeven dat er sprake is van een vertrouwensbreuk. 

Door Marcel Beijer

De vier buurtschappen verwijten de gemeente gebrek aan participatie en vinden dat ze buitenspel gezet zijn bij de besluitvorming rond het Groene Veld, naast de Brink in het hart van het dorp. De huisartsenpraktijk wil daar een gezondheidscentrum bouwen, waar de bewoners het veld willen behouden. Aanvankelijk vonden de bewoners een groot deel van de gemeenteraad achter hun bezwaren, maar medio november kwam daar verandering in. De raad besloot toen dat er naar alternatieven voor het Groene Veld moet worden gezocht, wat inhoudt dat de huisartsenpost de plannen voor een gezondheidscentrum kan voortzetten: een gebouw van vijf etages inclusief zorgwoningen en 70 parkeerplaatsen. De buurtschappen verwijten de gemeente een ‘zwalkend beleid’ en hebben de indruk dat de gemeente de regie rondom het Groene Veld heeft verloren. 

De Brink

Naast het Groene Veld ligt de Brink. De bewoners zijn verbaasd dat de gemeente onlangs in een ander buurtschap een ‘Grote Brink’ in het leven heeft geroepen. ‘Waarmee De Brink opeens wordt gedevalueerd tot ‘Kleine Brink’ en de gemeente daarmee de suggestie wekt om alle eerdere afspraken rond De Brink aan haar laars te lappen’, schrijven de buurtschappen. ‘Wij maken hiertegen uitdrukkelijk bezwaar en zullen de gemeente zo nodig sommeren om haar afspraken rond De Brink naast het Groene Veld na te komen. Wij behouden ons dienaangaande alle rechten voor.’ In de brief nodigen de buurtschappen de gemeente uit om op korte termijn (nog in januari) afspraken te maken over de voortgang.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto