De zoekgebieden naar aardwarmte (Foto: EZK)
De zoekgebieden naar aardwarmte (Foto: EZK)

Twee zoekgebieden naar aardwarmte bij Almere

Algemeen

ALMERE - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft twee opsporingsvergunningen verleend in de regio Almere. De provincie wil alleen toestemming verlenen als de boorlocaties buiten de beschermingsgebieden voor grondwater en natuur liggen.

De opsporingsvergunningen wijzen een zoekgebied aan waar onderzoek gedaan mag worden naar mogelijke aardwarmte. De provincie zegt blij te zijn dat er verder onderzoek gedaan wordt naar aardwarmte. “Het is provinciaal beleid om aardwarmte te stimuleren, aardwarmte kan namelijk een rol spelen in de warmtetransitie en bijdragen aan een CO2-neutrale energievoorziening.”

Beschermingsgebieden

De zoekgebieden overlappen beschermingsgebieden voor grondwater en natuur. Provinciaal beleid staat boren in deze gebieden derhalve niet toe. Dat is in het advies op de aanvraag van de opsporingsvergunning aangegeven en door het ministerie van EZK in de vergunningen meegenomen. Dat betekent dat als er van de opsporingsvergunning gebruik gemaakt gaat worden en een boorlocatie wordt ingericht, dat daarvoor alleen toestemming wordt verleend als deze buiten de beschermingsgebieden ligt.

Aardwarmte

Aardwarmte is een duurzame manier om gebouwen en tuinbouwkassen te verwarmen. Het maakt gebruik van warmte uit de grond. Bij aardwarmte wordt vanuit minimaal 500 meter onder de grond warm water opgepompt. Dit warme water uit de diepe ondergrond wordt gebruikt om (via een warmtewisselaar) leidingwater te verwarmen. Het opgewarmde leidingwater wordt vervolgens gebruikt voor de verwarming van woningen, bedrijfspanden en kassen en in de toekomst wellicht ook voor de industrie. Het afgekoelde water gaat terug de grond in en kan later weer worden gebruikt als de aarde het daar van nature weer heeft opgewarmd.  

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto