Vroegindeweij en Martens, met tussen hen in het veld waar de flat moet komen. (Foto: Almere DEZE WEEK)
Vroegindeweij en Martens, met tussen hen in het veld waar de flat moet komen. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Participatie: voorbeeldige Filmwijkers vrezen gepiepeld te worden

Algemeen

ALMERE – De Bewonersgroep Oostkavels-Filmwijk wilde graag een positief verhaal vertellen over participatie in Almere. Want in hun strijd tegen de bouw van een flat naast het Flevoziekenhuis hadden ze werkelijk alle fracties van de gemeenteraad op bezoek gehad en ervaarden ze ook massale steun. Toch vrezen ze nu gepiepeld te worden. “Als die flat er komt is de participatie dood en kan je de Almere Principles weggooien.”

Door Marcel Beijer

De kwestie draait om een 70 meter hoge flat die gepland staat op een grasveldje naast het Flevoziekenhuis, aan het eind van het parkeerterrein ‘Hennepveld’, tegen het Weerwater aan. De Filmwijkers vrezen wind- en schaduwoverlast, extra parkeerdruk en bovendien zien bewoners van de flats aan de James Stewartstraat hun vrije uitzicht verdwijnen. Ze kwamen daarom met een eigen bouwscenario. de ‘Groene Trap’ genoemd. Daarbij krijgt het stadscentrum nog steeds de door de gemeente geplande 2550 extra woningen, maar zonder de 70 meter hoge flat. In plaats daarvan wordt van ‘laag’ (bij de Filmwijk) naar ‘hoog’ (bij het station) gebouwd, omdat dit volgens de Bewonersgroep voordelen heeft voor iedereen. Ook voor de nieuwe bewoners op de Oostkavels.

Geen halve maatregelen

Ze namen daarbij geen halve maatregelen: de bewonersgroep werd professioneel opgezet met een kerngroep en vier focusgroepen die zich buigen over juridische zaken, gemeentelijke procedures, stikstof & natuur en hoogbouw. Daarnaast werden álle fracties uitgenodigd. “En ze kwámen ook allemaal, zonder uitzondering”, zegt bewoner Henk Martens die dankbaar gebruik maakte van zijn grote netwerk als lid van D66 en als oud-ambtenaar. “En er was enthousiasme over ons Groene Trap-scenario.” De bewoners kregen zelfs wethouder Julius Lindenbergh aan de keukentafel. Mede-bewoner Dammis Vroegindeweij vult aan: “Die vond het interessant, maar gaf direct aan dat hij de drie bestaande scenario’s toch interessanter vond.”

Burgerinitiatief

De bewoners startten vervolgens een Burgerinitiatief waarmee de gemeenteraad wordt verplicht om het onderwerp in openbaarheid te bespreken. Tijdens de Politieke Markt, twee weken terug, kreeg Lindenbergh de opdracht het scenario van de bewoners serieus mee te nemen bij de drie bestaande scenario’s vanuit de gemeente. De bewoners vrezen echter dat Lindenbergh – gezien zijn uitspraak bij hen aan de keukentafel – zijn mening al heeft bepaald. “We waren zo trots op de manier waarop de participatie verliep. Maar tijdens de Politieke Markt kregen we voor het eerst het idee dat we gepiepeld werden”, zegt Vroegindeweij. “De gemeente neemt niet ons hele plan van de Groene Trap in beschouwing, maar legt louter de focus op het stuk grond waar de hoge flat moet komen. In ons plan wordt daar niets gebouwd.” Martens verzucht: “Dan wordt de vraag voorgelegd wat een hogere grondopbrengst geeft: geen bebouwing of een flat met 24 verdiepingen? Die rekensom is snel gemaakt, natuurlijk. Maar doet geen recht aan ons hele scenario.”

FC Bewonersgroep

Martens: “Wij hebben onze zaakjes zo goed voor elkaar: we zijn goed georganiseerd, hebben de kennis in huis. We zijn nette mensen, geen schreeuwers. Bovendien zitten er veel gepensioneerden in onze groep, vaak hoog opgeleid die er ontzettend veel tijd in kunnen steken. Het gaat echt om meer dan 30 uur per week. Als het ons al niet lukt om te participeren, wie lukt het dan wel?”
“Het is een oneerlijke strijd”, stelt Vroegindeweij. “Het is als een voetbalwedstrijd waarbij de amateurs van FC Bewonersgroep een uitwedstrijd speelt tegen de professionals van FC Gemeente met de wethouder als scheidsrechter, geflankeerd door grensrechters van de Projectgroep die de scenario’s heeft bedacht. Tja, met die metafoor is de gemeenteraad de KNVB scheidsrechterscommissie die uiteindelijk bepaalt hoe de wedstrijd verloopt.”

Reactie wethouder

Volgens wethouder Julius Lindenbergh moet zijn opmerking genuanceerder worden opgevat. “Ik heb de bewonersgroep een handreiking gedaan door hun scenario volwaardig mee te nemen naast de liggende scenario’s. Maar heb daarbij wel een winstwaarschuwing gegeven: het is namelijk niet het meest logische scenario. Maar het is uiteindelijk de gemeenteraad die beslist. Ik zal ze dit scenario echter niet adviseren.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto