Een ontwerp van de tijdelijke woningen. (Foto: aangeleverd)
Een ontwerp van de tijdelijke woningen. (Foto: aangeleverd)

Annapark: Klankbordgroepen en BPA woest op wethouder

Algemeen

ALMERE – De klankbordgroep Literatuurwijk, Collectief Stedenwijk en Burgerparticipatie Almere (BPA) voelen zich gepasseerd door wethouder Froukje de Jonge over de komst van statushouders in de tijdelijke woningen op het Annapark. In een boze brief laten ze de gemeenteraad weten dat het vertrouwen ‘wederom’ is aangetast.

De Almeerse woningcorporaties gaven onlangs aan dat bij de toekomstige tijdelijke woningen in het Annapark bij Stedenwijk minimaal 130 urgenten, zoals statushouders, zullen worden gehuisvest. De drie organisaties vinden dat wethouder Froukje de Jonge daarbij voorbijgaat aan de afspraken die bij de participatie over de doelgroepen voor deze tijdelijke woningen zijn gemaakt. ‘Expliciet is daarbij aangegeven: geen statushouders’, schrijven de organisaties. ‘Wederom is het vertrouwen in de gemeente, voor zover dat er nog is, aangetast. Wie in het stadhuis bepaalt eigenlijk om de eerder betrokken omwonenden gewoon maar te passeren? En wie bewaakt eigenlijk wanneer omwonenden wel of niet gekend worden in een nieuwe ontwikkeling?’

Planmatig werken

De bewoners stellen dat de gemeente kennelijk niet planmatig kan werken. ‘De klankbordgroepen hebben destijds zelf voorgesteld om onder andere jonge statushoudende gezinnen met jonge kinderen in de tijdelijke woningen op te vangen en daar gelijk een mooie speeltuin bij te bouwen als verbindend element tussen twee wijken. Echter vond de gemeente dat destijds een slecht plan, omdat enkel tweekamerwoningen rendabel zouden zijn. (…) Al die maanden zijn we gezamenlijk en constructief met alle betrokkenen opgetrokken. Zowel de schaakvereniging, sportclubs, biljartvereniging, bewoners collectief Stedenwijk, Klankbordgroep Literatuurwijk en het Trinitas Gymnasium. Het is schandalig en beneden peil.’

Handhaven

De bewoners vinden dat wethouder De Jonge de gemeenteraad op het verkeerde been heeft gezet en vragen de raadsleden om eens oprecht te sturen en te handhaven op gemaakte afspraken. Donderdag staat de kwestie op de agenda tijdens de Politieke Markt.

Verbaasd

Wethouder Froukje de Jonge is verbaasd dat de BPA en de klankbordgroep de pijlen op haar richt. “Ik heb nooit iets toegezegd. De bouw in Annapark zit in de portefeuille van mijn collega Julius Lindenbergh. Ik heb een keer een informatieavond bijgewoond over de huisvesting van twintig jongeren in het Annapark. De overige woningen worden verdeeld volgens de regels van de huisvestingsverordening, uitgezonderd twee doelgroepen: leerkrachten en 20 dakloze jongeren.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto