(Foto: AdobeStock/Victor Moussa)
(Foto: AdobeStock/Victor Moussa) Victor Moussa - stock.adobe.com

Ruimte om vijfde coffeeshop mogelijk te maken

Algemeen

ALMERE – De gemeente gaat een nieuw coffeeshopbeleid opzetten om een vijfde coffeeshop in Poort of Pampus mogelijk te maken. Een coffeeshop is een wat verwarrende naam omdat er geen koffie, maar softdrugs worden verkocht.

Almere doet mee aan een wietexperiment met een gesloten keten. Dat betekent dat uitbaters van coffeeshops voortaan legaal hun de softdrugs kunnen inkopen. Nu is dat nog niet het geval, terwijl de verkoop van hasj en wiet wel legaal is.Op grond van het huidige Almeerse coffeeshopbeleid is er ruimte voor vier coffeeshops in Almere. Voor drie coffeeshops zijn gedoogbeschikkingen afgegeven (twee in Stad en een in Haven). In Buiten is het ook mogelijk een coffeeshop te starten maar tot op heden is die er nog niet gekomen, al is de gemeente wel al enkele jaren in gesprek met een kandidaat.

Poort of Pampus

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er ruimte moet zijn voor een vijfde coffeeshop in Poort of Pampus. Daarvoor moet het beleid worden aangepast. De gemeente heeft dat geprobeerd door middel van een wijzigingsbesluit, maar stuitte op twee haaks op elkaar staande rechterlijke uitspraken die van invloed zijn op het beleid. Daarom is besloten een rechterlijke einduitspraak af te wachten die vergelijkbaar is met de situatie in Almere. De beschikking voor het exploiteren van een coffeeshop zal tijdelijk worden verleend.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto