Ben Nassir Bouayad, het sectorhoofd van district Flevoland, spreekt de Bondgenoten toe. (Foto: Almere DEZE WEEK)
Ben Nassir Bouayad, het sectorhoofd van district Flevoland, spreekt de Bondgenoten toe. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Bondgenoten belangrijk voor politie

Algemeen

ALMERE – De politie Almere hield woensdag voor relaties een Bondgenotenavond. Daarbij werd het belang van samenwerking benadrukt.

Het was de tweede keer dat de Bondgenotenavond werd georganiseerd. Vertegenwoordigers van woningcorporaties, De Schoor, bedrijfsleven, politiek en andere instanties waren uitgenodigd om met de politie van gedachten te wisselen over het functioneren van de politie in Almere. De aanwezigen discussieerden over diverse stellingen. Daarbij gaf sectorhoofd district Flevoland Ben Nassir Bouayad aan dat de samenwerking met partners ook voor de politie van groot belang is. Ook burgmeester Hein van der Loo benadrukte het belang van samenwerking. “We moeten met zijn allen waakzaam zijn om Almere veiliger en leefbaar te houden, ook in de toekomst.”
Na afloop kregen de deelnemers een speldje waarvan de korpschef hoopt dat zij die willen gaan dragen, zodat iedereen ziet dat de politie niet alleen staat in haar werk, maar ook bondgenoten heeft.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto