De bakkerij aan de Vlotbrugweg (Foto: HV Almere)
De bakkerij aan de Vlotbrugweg (Foto: HV Almere)

Bakkerij Vlotbrugweg gesloten na overtredingen

Algemeen

DE VAART - De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vorige week op bedrijventerrein De Vaart een bakkerij gesloten na diverse overtredingen.

Bij de bakkerij aan de Vlotbrug werden drie mensen aangetroffen die vermoedelijk niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken. De Arbeidsinspectie heeft verschillende inspecties uitgevoerd in samenwerking met gemeente, politie, UWV en NVWA (voedsel- en warenautoriteit). De afgelopen periode ontving de Arbeidsinspectie een melding over werknemers die onder slechte arbeidsomstandigheden zouden werken. Voor de drie personen waren de werkvergunningen niet op orde. Dat is een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen. De werkgever zal een boeterapport krijgen voor het overtreden van deze wet.

Benauwde werkplek

Vlak na de start van de controle in de fabriek werd de brandweer ingeschakeld vanwege een te hoog koolmonoxide gehalte in het pand. De brandweer heeft vervolgens alle aanwezigen verzocht direct het pand te verlaten. De gesprekken met werknemers en werkgevers zijn toen op een andere locatie voortgezet en de brandweer heeft het pand schoon geblazen. Daarna troffen inspecteurs van de Arbeidsinspectie onveilige werkomstandigheden aan, zoals machines waarvan de bewegende delen onvoldoende of niet waren afgeschermd.

Risico’s niet in kaart

De risico- inventarisatie- en evaluatie (RI&E) van deze onderneming was verouderd. De werkgever beschikte niet over een plan van aanpak en basiscontract met een arbodienstverlener. Hiervoor wordt een boeterapport gemaakt. Ook op de andere overtredingen van de Arbowetgeving wordt gehandhaafd.

Slechte hygiëne

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft de fabriek uiteindelijk stilgelegd vanwege de aangetroffen hygiënische omstandigheden. Het onderzoek naar alle overtredingen wordt nu voortgezet en maatregelen worden genomen.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto