Afbeelding

Roman over polderjongen geeft nieuwe kijk op begindagen Flevopolder

Boekentips

FLEVOLAND - 90 jaar nadat de Afsluitdijk werd gesloten en De Zuiderzee definitief IJsselmeer werd, lanceert planoloog, tekstschrijver Alex Dol zijn historische roman ‘Verder dan de Hemel’. In zijn debuut beschrijft Dol het leven van zijn grootvader Nico (98, wonende in Lelystad) dat is vervlochten met de inpoldering van de Zuiderzee en de modernisering van de land- en tuinbouw. Het resultaat is een echte polderroman. Op vrijdag 10 juni is de auteur tussen 13:00 en 16:00 te gast bij Stumpel in Almere om over zijn boek te vertellen en te signeren. 

Op 28 mei 1932 werd de Afsluitdijk gesloten. De Zuiderzee werd definitief IJsselmeer en grote nieuwe polders werden drooggemalen. Het moesten de meest moderne en innovatieve landbouwgebieden ter wereld worden. Tegelijk ontstond er een nieuwe samenleving van pioniers, poldermensen. Dol: “Mijn opa Nico is zo’n polderjongen: hij groeide op in West-Friesland, zag hoe zijn vader een groot gezin moest onderhouden als tuinbouwer in polder het Grootslag. Nico wilde zijn vader niet opvolgen, maar zag dat het beter kon. Zijn verhaal raakte vervlochten met het naoorlogse vooruitgangsdenken. Hijwerkte zijn hele leven aan de verbetering van de land- en tuinbouw in het nieuwe land. Met zijn gezin woonde hij in de Wieringermeer, de Noordoostpolder en nu al meer dan vijftig jaar in Lelystad. Maar hoe heeft dat polderlandschap hem gevormd? Wat betekent het om een polderjongen te zijn? Hoe was het om een gezin, een samenleving op te bouwen midden in die lege landschappen? En wat heeft die verbetering van land- en tuinbouw eigenlijk opgeleverd? Antwoorden op die vragen zocht ik in Verder dan de Hemel.”

Meer dan een historische roman

Vier jaar heeft de schrijver alle feiten nauwkeurig uiteengezet om er vervolgens deze historische roman van te kunnen maken. Maar ‘Verder dan de Hemel’ is meer dan een historische roman. Met Nico’s levensverhaal vertelt Dol ook het verhaal van de drooglegging van de Zuiderzee en de rol die de polders speelden bij de modernisering van de land- en tuinbouwsector. “Een verhaal dat niet vaak genoeg verteld kan worden. Juist nu. De gevolgen van klimaatverandering vragen steeds meer van ons. Waterbeheerders, boeren en beleidmakers moeten voortdurend meebewegen en aanpassen om onze voedselproductie in balans te houden met de uitdagingen rondom droogte, watervoorziening en zeespiegelstijging. Tegelijkertijd staat de samenleving steeds verder af van de bron van zijn voedsel.” 

Flevoland, met zijn innovatieve agrarische sector, is een belangrijke schakel in de voedselvoorziening van ons land. “Een krachtig agrarisch gebied vanwege zijn schaalgrootte en het precieze peilbeheer. Maar ook een gebied dat kwetsbaar is vanwege zijn ligging onder zeeniveau en toenemende verstedelijking. Daarom is het van belang om het verhaal van de polder te blijven vertellen. Als we begrijpen hoe het vooruitgangsdenken de agrarische sector in deze situatie heeft gebracht, dan kunnen we deze ook toekomstbestendig maken. Zo blijven ook de generaties na ons bewust van de kracht en de kwetsbaarheid van de mooiste provincie van Nederland.”

Dol besloot alle verhalen van zijn grootvader op te schrijven voor de komende generaties. Wat begon als een idee voor een familiegeschiedenis leidde gaandeweg tot een veel universeler verhaal. Verder dan de Hemel – verhaal van een polderjongen beschrijft het leven van één man, maar is tegelijk een verhaal dat een universele trots op de polder uitstraalt, waarin velen zich zullen herkennen en zo bijdraagt aan de gezamenlijke identiteit en geschiedenis van Flevoland. 

Het boek is verschenen bij uitgeverij Buitendijks: www.uitgeverijbuitendijks.nl

Uit de krant