Karel van Brederode (foto: aangeleverd)
Karel van Brederode (foto: aangeleverd)

Raad gaat direct praten over burgerparticipatie

Politiek

ALMERE – Op initiatief van de PVV, Partij voor de Dieren en SP wordt bij de eerste Politieke Markt van het nieuwe seizoen gesproken over de burgerparticipatie. In een speciale Gesprekstafel wordt met drie deskundigen en een betrokken Almeerder over dit onderwerp gediscussieerd.

Burgerparticipatie is de laatste jaren een heikel onderwerp geworden. Veel Almeerders hebben het idee dat ze overvallen worden door (bouw)plannen van de gemeente. Vorige week lieten de klankbordgroepen, die met de gemeente in gesprek zijn over de komst van tijdelijke woningen op het Annapark, nog weten dat ze in ‘een politieke val’ zijn getrapt. Ze hebben het idee dat ze voor de vorm in het proces worden betrokken, maar dat de plannen al vaststaan.

Participatienota

Vorig jaar heeft de gemeenteraad het college gevraagd om de Almeerse participatienota uit 2013 te actualiseren. De PVV, PvdD en SP stellen dat ‘nut en noodzaak’ van burgerparticipatie niet ter discussie staan. Zij merken echter dat een betekenisvolle invulling daarvan een uitdaging is. ‘Niet alleen voor college en ambtenaren. Ook de raad kan worstelen met de beoordeling van nieuw of ‘geactualiseerd’ burgerparticipatiebeleid’, stellen de partijen die vinden dat de belangen van de inwoners voorop dienen te staan. 

Sprekers

Al bij de eerste vergadering in het nieuwe politieke jaar is dit onderwerp daarom geagendeerd. Deskundige sprekers zijn onder anderen Eelco de Groot, (Team Lead ESG Risk/Impacts Infra bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), Ira van Keulen, strategisch adviseur bij de Nationale ombudsman en Paul Diederen, onderzoekscoördinator bij het Rathenau Instituut.

Van Brederode

Ook Almeerder Karel van Brederode is speker. Hij is niet alleen bedrijfskundige, maar ook ervaringsdeskundige. Van Brederode liet zich horen toen de gemeente aan de Trekweg een enorm veld met zonnepanelen wilde aanleggen. Mede door zijn argumenten wordt dit veld een stuk kleiner. “Maar het liet me niet los hoe sterk het verzet van bewoners moet zijn om invloed te hebben op het proces”, zei hij eerder. “Het lijkt wel of ze op het stadhuis bang zijn voor de invloed van bewoners.”
Het steekt hem dat er geen scheiding is tussen uitvoering en controle. “Als het mis gaat, kan nog steeds worden weggekeken. En dan stopt het proces. De meeste inwoners zullen niet snel de juridische weg bewandelen.”
De Almeerder schreef daarom ‘de Participatiebus’: een stappenplan om bewoners goed te mee te nemen in het proces van burgerparticipatie.

Uit de krant