Jaap Steenkamer (Rechts): 'Schaamteloze vertoning' (Archieffoto: aangeleverd)
Jaap Steenkamer (Rechts): 'Schaamteloze vertoning' (Archieffoto: aangeleverd)

Forse kritiek op Participatienota: meer vanuit burger denken

Politiek

ALMERE – Bij elk nieuw raadsvoorstel moet de gemeente standaard aangeven hoe het participatieproces met de bewoners gaat verlopen. Ook moet er een onafhankelijke toezichthouder komen die dat proces bewaakt. Die elementen zijn niet terug te vinden in de participatienota die het college nu heeft gepresenteerd. Bovendien is die nota veel te ingewikkeld.

Door Marcel Beijer


Dat zei Paul Diederen van het Rathenau Instituut donderdagavond tijdens de Politieke Markt waar deskundigen hun licht lieten schijnen over de wijze waarop burgers worden betrokken in het particpatieproces. De laatste jaren is er veel kritiek dat de gemeente slecht communiceert, bewoners voelen zich vaak ‘overvallen’ door gemeentelijke (bouw)plannen en hebben het gevoel dat alles politiek al bekonkeld is. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, stelde Eelco de Groot die al jaren onderzoek doet naar de impact van overheidsbeslissingen. Hij vertelde dat het vertrouwen in de democratie de laatste twintig jaar fors afneemt. Hij weet dat onder meer aan de regenteske cultuur bij de overheid, die de weerstand bij burgers vervolgens probeert ‘weg te polderen’. “Dan komen er misschien twee inspraakavonden die niet altijd even goed bezocht worden. Dan heeft de overheid keurig aan de plicht voldaan. Maar dat is natuurlijk geen echte inspraak.”

Almere

Paul Diederen van het Rathenau Instituut, dat zich al bezig houdt met de impact van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving, had behoorlijke kritiek op de participatienota die nu in Almere voorligt. “Ik zie dat het college van B&W participatie belangrijk vindt, maar niet teveel regels wil vastleggen.” Volgens Diederen is de nota taaltechnisch veel te moeilijk geschreven. Belangrijker is dat er meer vanuit de bewoners moet worden gedacht en dat het aan controle ontbreekt: de gemeenteraad zou zijn rol daar moeten pakken, maar zeker ook moet de positie van inwoners worden versterkt. “Dat is niet zo moeilijk in dit digitale tijdperk: referenda, petities, buurtbegrotingen.” Ieder raadsvoorstel moet volgens Diederen een participatieparagraaf met een vast format krijgen: hoe kunnen bewoners hun stem laten horen? Een onafhankelijke toezichthouder zou dat proces moeten monitoren.

‘Schaamteloze vertoning’

Onder de vier deskundigen was ook ervaringsdeskundige Karel van Brederode aanwezig. De inwoner van Buiten uitte forse kritiek op het ambtenarenapparaat en verantwoordelijk wethouder Jan Hoek (GroenLInks). Dat schoot fractievoorzitter Jaap Steenkamer van diezelfde partij in het verkeerde keelgat. Hij interrumpeerde de spreker en spuide na afloop van diens betoog flink zijn gal: “Een schaamteloze vertoning van een Almeerder die zijn zin niet heeft gekregen en van de initiatiefnemers van deze avond een One Man Show mag opvoeren. We kunnen deze man niet gelijkwaardig stellen aan de overige deskundigen die vanavond aan het woord zijn.”De voorzitter moest Steenkamer tot twee keer toe tot kalmte bewegen om daarna de bijeenkomst te kunnen hervatten.

Uit de krant