De 'iconische' Flores-toren. (Foto: aangeleverd)
De 'iconische' Flores-toren. (Foto: aangeleverd)

Vrees dat ‘iconische’ Floriade-toren leeg blijft staan

Politiek

HORTUS - De PVV heeft schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld omdat de partij heeft vernomen dat de Flores-toren tijdens de Floriade leeg zal blijven staan. De toren werd destijds gepresenteerd als het icoon van de Floriade. De toren moet eind dit jaar worden opgeleverd en zou tijdens de Floriade worden gebruikt om deelnemers van het evenement in te huisvesten. Dat levert huurinkomsten op die dan lijken te worden gemist. De PVV wil weten wat dit voor de financiën betekent.

Fractievoorzitter Toon van Dijk wil van het college weten of de toren inderdaad leeg zal blijven staan als de Floriade volgend jaar van start gaat. In juli was het college nog optimistisch dat er huurcontracten zouden worden afgesloten, al was er nog niets getekend. De PVV vraagt zich af wat eventuele leegstand in financiële zin voor de Floriade zal betekenen, zeker als er ook geen horecavoorziening in gevestigd zal worden. ‘Kunt u in dit verband bevestigen dat er wel huur voor de toren wordt betaald maar dat daar wegens de leegstand dus geen inkomsten tegenover staan? Zo ja, om welke bedragen gaat het?’ De PVV vraagt zich ook af wat het betekent voor de uitstraling van de Floriade als er tijdens het evenement een leegstaand flatgebouw op het evenementterrein staat.

Cloo weer ingehuurd

De PVV schrijft ook vernomen te hebben dat ex-directeur Pieter Cloo na zijn ontslag door de Floriade BV opnieuw is ingehuurd. De partij is benieuwd tegen welke financiële voorwaarden dit is gedaan. Cloo kwam regelmatig negatief in het nieuws en bleek ook nog eens een jaarsalaris van 270.000 euro te ontvangen. ‘Indien hij nu wederom is ingehuurd, kunt u dan uitleggen hoe u het kunt goedkeuren dat deze ex-directeur nadat hij tonnen aan Almeers belastinggeld heeft binnengeharkt, wederom in staat wordt gesteld zich aan aan onze inwoners te verrijken?’, aldus Van Dijk die vraagt of het college in dat geval bereid is de Raad van Commissarissen van de Floriade B.V. ter verantwoording te roepen ‘wegens het evidente tekort aan moreel besef en verantwoordelijkheidsgevoel richting de inwoners van Almere.’


Pieter Cloo (links) en Floriade-wethouder Jan Hoek. (Foto: Floriade). 

Uit de krant