Het Pampushout (Foto: aangeleverd)
Het Pampushout (Foto: aangeleverd)

Poortenaren fel tegen 850 woningen in Pampushout

Politiek

POORT – Veel bewoners van Almere Poort lopen te hoop tegen de bouw van 850 woningen in het bosgebied Pampushout. Vier insprekers zetten tijdens de Politieke Markt van afgelopen donderdag hun argumenten uiteen tegen de bouw. Het ging daarin met name om het verdwijnen van een ‘groene long’ in Poort.

Door Robert Mienstra

“Met de Floriade willen we laten zien dat heel Almere groen is”, zei een van de insprekers, “maar een paar kilometer verderop wil de gemeente een heel bos kappen.” Verder vonden de insprekers dat er een belangrijk recreatiegebied voor de Poortenaren verdwijnt. “Daarbij komt nog eens dat het bos een rol speelt in het oplossen van de stikstofproblematiek in Almere en op lokaal gebied iets doet aan de klimaatcrisis. Een ander zei: “Hoe vertel ik mijn kinderen dat de gemeente hier een bos kapt, dat belangrijk is voor hun toekomst?”
Volgens de bewoners is het Pampushout een bos met een ecologisch evenwicht. “Er wonen onder meer vossen, reeën, spechten, vleermuizen en uilen. Wat gaan we met die inwoners doen.?”

Executielijstje

Niet alle fracties konden - door gebrek aan tijd - hun zegje doen. Een aantal raadsleden gaf aan niet tegen de bouw te zijn, maar zette wel vraagtekens bij wat er gebouwd gaat worden. Zij pleitten voor meer goedkope woningen en meer appartementen.
Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren zette ook grote vraagtekens bij het bouwplan. “Ik kan mij helemaal vinden in de argumentatie van de insprekers. Bovendien draagt dit project niets bij aan het oplossen van de woningnood. Deze villa’s zijn er alleen voor mensen met een woonwens, ze zijn voor de happy few. Die heeft geen woningnood.”
De PVV was bij monde van Toon van Dijk het stelligste: “Na Waterwijk staat nu Pampushout op het executielijstje van het college. Bouwen in het groen vinden wij sowieso uit den boze.”

Na het reces praat de raad verder over bouwen in Pampushout.

Uit de krant