Het bosperceel waar het complex moet komen (Foto: Fred Rotgans)
Het bosperceel waar het complex moet komen (Foto: Fred Rotgans) Fred Rotgans

Seniorenflat Waterwijk gaat er komen

Politiek

ALMERE – De seniorenflat ‘Leeghwaterhof’ in Waterwijk gaat er komen. Donderdagavond werd tijdens de Politieke Markt duidelijk dat er een grote meerderheid in de raad voor is. Volgende week wordt er officieel over gestemd.

Door Marcel Beijer

De Partij voor de Dieren kwam met een karrenvracht moties om de raadsleden over te halen alsnog het stuk groen aan de Barracudastraat, Snoekstraat en Kreeftstraat voor de buurt te behouden. Daarbij vonden ze vaak de PVV aan hun zijde. Maar verreweg de meeste partijen zijn van mening dat er in de wijk hoognodig woningen voor ouderen moeten komen. Er zijn in Almere veel te weinig woningen voor deze doelgroep. Bastiaan Malotaux (CDA) vatte het dilemma kernachtig samen: ‘het is zonde dat het stukje groen verdwijnt, maar het is ook zonde als je geen huis hebt.’
De Partij voor de Dieren had een fors aantal moties ingediend, variërend van alternatieve bebouwing, inspraak, compensatie van groen en uitstel van het besluit tot na de verkiezingen. Daarbij richtte fractievoorzitter Jesse Luijendijk zijn pijlen voortdurend op de SP die zich ook graag als ‘groene’ partij profileert. De SP kiest in het geval van Waterwijk echter vol overtuiging voor bebouwing van het veldje, maar wil wel compensatie van het groen dat verdwijnt.

Participatie

Wethouder Maaike Veeningen gaf toe dat de participatie rond het plan niet goed is geweest, maar raadde de meeste moties af. Wel beloofde ze zoveel mogelijk bomen te zullen sparen en de bomen die moeten verdwijnen zoveel mogelijk in de buurt te herplanten, misschien wel met een klein (‘informeel´) speeltuintje erbij. Ook komt er een bomenrij tussen de flat en de huizen. Ze kijkt ook of het mogelijk is om de gedupeerde bewoners van de huizen een boom aan te bieden voor in de voortuin.

Uit de krant