Marc van Rooij. (Archieffoto: Fred Rotgans)
Marc van Rooij. (Archieffoto: Fred Rotgans) Almere DEZE WEEK

Geen inzicht in liquiditeit Floriade

Politiek

ALMERE – De fracties van DENK en 50PLUS willen duidelijkheid over de bijdrage die de provincie Flevoland levert aan de liquiditeit van de Floriade. De gemeente geeft in een geheim document, dat alleen door raadsleden mag worden ingezien, ‘significant’ andere cijfers dan de provincie. 

Door Marcel Beijer

Uit openbare cijfers van de provincie blijkt dat de provincie Flevoland een bedrag van 187.500 euro aan de liquiditeit van de Floriade bijdraagt. “Een fors verschil met de cijfers die de gemeente opvoert als bijdrage van de provincie”, zegt Marc van Rooij van 50PLUS die niet wil zeggen hoe groot dat verschil exact is. “De stukken van de gemeente zijn immers geheim. Daar moet ik me aan houden. Maar ik praat over een aantoonbaar substantieel bedrag.”

Goede verklaring

Van Rooij wil weten waar dat grote verschil vandaan komt, al dan niet onder geheimhouding. “Want misschien is er een goede verklaring voor. Het college wil mijn vragen echter niet beantwoorden, omdat ze technisch van aard zouden zijn.” Van Rooij is daar behoorlijk ontstemd over, zeker ook met betrekking tot de discussie over de beantwoording van de schriftelijke vragen. Hij wijst daarbij op het reglement van orde (hoofdstuk 4, artikel 24) waarin letterlijk staat dat raadsleden bevoegd zijn om ambtenaren rechtstreeks om technische informatie te vragen. “Ik kan nu mijn controlerende taak als raadslid niet doen. Vreemd, want het kan zijn dat we als raad achteraf een klap om onze oren krijgen. Kijk, de Floriade gaat verlies maken, dat is duidelijk, maar hoe groot wordt dat verlies? Want welk financieel risico loopt de gemeente nu precies? Het verschil is enorm.”

Vertragingstruc

Van Rooij vreest dat de weigering om antwoord te geven een vertragingstruc van het college is. “Nu we geen antwoord krijgen, moeten we het plenair bespreken met de gemeenteraad. Maar voor het zomerreces is daar geen ruimte voor in de agenda. Dus dan wordt het over de zomer getild en dan is de Floriade al bijna weer afgelopen.”
Ook de fractie van DENK had schriftelijke vragen gesteld, onder meer of de Floriade BV al begonnen is met de terugbetaling van schulden die het bij de gemeente heeft. Ook daar wordt geen antwoord op gegeven.

Uit de krant