De zoektocht naar een opvolger van burgemeester Franc Weerwind is begonnen. (Archieffoto: Maarten Feenstra)
De zoektocht naar een opvolger van burgemeester Franc Weerwind is begonnen. (Archieffoto: Maarten Feenstra) maarten feenstra

Valse start zoektocht nieuwe burgemeester

Politiek

ALMERE – De zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Almere begon donderdagavond met een valse start. Een aantal partijen is van mening dat de vertrouwenscommissie niet een juiste afspiegeling is van de Almeerders, omdat er alleen maar ‘witte mensen’ deel vanuit maken.

Door Marcel Beijer 

De fracties van BIJ1 en DENK wilden de zeskoppige commissie, die de weg moet voorbereiden naar de opvolger van Franc Weerwind, uitbreiden met een zevende lid die dan een huidskleur moet hebben. Dat voorstel kreeg uiteindelijk steun van de PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren, maar dat was te weinig voor een meerderheid.

Afspiegeling

Hassan Buyatui (DENK) vond dat de commissie op dit moment ‘geen juiste afspiegeling is van de gemeenteraad en al helemaal niet van de stad’. Georgine Panhuijsen (BIJ1) stelde zelfs dat haar partij geen vertrouwen meer had in de voorgestelde commissie, wat tot grote verontwaardiging leidde. Een vertrouwensbreuk ligt politiek gevoelig, zeker omdat het gaat om de benoeming van een burgemeester. Schoorvoetend trok ze haar opmerking die even later weer in. 

Wel werd duidelijk dat het proces bij de samenstelling van de commissie niet goed is verlopen. Zo waren al vier van de zes plekken gereserveerd voor afgevaardigden van de vier grootste partijen. Wel zal worden bekeken hoe het proces bij de benoeming van toekomstige commissies, beter kan verlopen.

Profielschets

De commissie gaat een profielschets opstellen die moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad, in bijzijn van de Commissaris van de Koning. Daarvoor zullen alle fracties geconsulteerd worden. Ook de Almeerse bewoners zullen bij het proces worden betrokken.

De commissie bestaat uit:

Martine van Bemmel (D66)
Toon van Dijk (PVV)
Hans van Dijk (ChristenUnie)
Colette Holter (VVD)
Jesse Luijendijk (PvdD)
Erik Theunissen (PvdA)

Uit de krant