Het aantal bezoekers aan de Floriade valt tegen. (Foto: Almere DEZE WEEK)
Het aantal bezoekers aan de Floriade valt tegen. (Foto: Almere DEZE WEEK) ROBERT MIENSTRA

Raad lijkt akkoord te gaan met kosten Floriade

Politiek

ALMERE – De gemeenteraad lijkt in meerderheid akkoord te gaan met de jaarrekening voor 2021, waarin ook de extra kosten van 33,8 miljoen euro voor de Floriade zijn verwerkt. Ondanks dat het naar beneden bijgestelde bezoekersaantal van 2,1 miljoen ook uit beeld raakt. Er wordt nu uitgegaan van 820.000 bezoekers, en misschien zelfs nóg minder. 

Door Marcel Beijer

In die jaarrekening over 2021 moet ook de 33,8 miljoen euro extra kosten voor de Floriade worden verwerkt. Met andere woorden: als de gemeenteraad die goedkeurt, gaat het impliciet ook akkoord met deze extra miljoenen. Doet de raad dat niet, dan is de Floriade op sterven na dood en dreigt een faillissement. Alhoewel daar nog over moet worden gestemd, werd donderdag al duidelijk dat een overgroot deel van de raad akkoord zal gaan met de jaarrekening, en dus ook de extra kosten. Dat was tegen het zere been van vooral de PVV. 

‘Grote draaidag’

Fractievoorzitter Toon van Dijk wees de raadsleden erop dat ze eerder dit jaar een motie hebben goedgekeurd waarin staat dat er ‘geen cent’ meer naar de Floriade gaat en sprak daarom van de ‘grote draaidag’ binnen de gemeenteraad. “En de Partij voor de Dieren spant daarbij de kroon”, sneerde hij naar fractievoorzitter Jesse Luijendijk van deze partij die de afgelopen jaren vaak met de PVV optrok in de kritiek op de Floriade. Ook Forum voor Democratie, Respect Almere en AP/OPA willen de jaarrekening niet goedkeuren vanwege de kosten voor de Floriade. Opmerkelijk was de SP, de partij die zelfs demonstratief wegbleef bij besprekingen over de Floriade, aangaf de jaarrekening te zullen goedkeuren. Een paar partijen twijfelen nog, maar het is duidelijk dat zij geen meerderheid zullen behalen. 

Scenario’s

De gemeenteraad kreeg ook te horen dat de Floriade met de inschatting van 1,2 miljoen bezoekers te positief lijkt te zijn en dat zelfs 820.000 bezoekers een lastig verhaal wordt. De kans is groot dat de Floriade daarom nog meer verlies zal opleveren. Volgens berekeningen zal dat verlies voor Almere echter minder groot zijn dan wanneer de Floriade onmiddellijk de deuren sluit. En dat is de reden waarom de meeste partijen ervoor zullen kiezen om toch met de jaarrekening akkoord te gaan.

Chagrijn

Het chagrijn bij de raadsleden was er niet minder om. Volgende week zal een aantal voorstellen (moties, amendementen) worden gedaan die nogal variëren van inhoud. Zo zal een aantal partijen het vertrek van directeur Hans Bakker eisen, wordt een verzoek gedaan om het Rijk om een bijdrage te vragen, alle cijfers van de Floriade openbaar te maken en worden ook voorstellen gedaan voor goedmakertjes richting Almeerders, om bijvoorbeeld gratis toegang te geven tot de Floriade.

‘Hartstikke pijnlijk’

Het ziet er dus naar uit dat de tegenvallende Floriade-cijfers worden meegenomen in de jaarrekening over 2021. Demissionair wethouder Julius Lindenbergh gaf nogmaals aan het ‘hartstikke pijnlijk’ te vinden dat de Floriade tot nu toe geen succes is. “Maar we moeten ermee doorgaan. Dat is minder onzeker dan stoppen. Want dat kost de Almeerders uiteindelijk nog meer geld. En dat wil niemand.” Volgens Lindenbergh staat Almere er, ondanks deze financiële domper, nog steeds goed voor. “Een aantal maanden geleden, bij de ontwerpbegroting voor 2021, kon ik mededelen dat Almere een financiële buffer van 100 miljoen heeft. Daar gaat nu een flinke hap uit. Maar financieel zitten we als gemeente niet in de problemen.”

Uit de krant