Medewerkers Bianca en Tonnie waren donderdagavond ook aanwezig op het stadhuis en zijn blij met de uitkomst. (Foto: Almere DEZE WEEK)
Medewerkers Bianca en Tonnie waren donderdagavond ook aanwezig op het stadhuis en zijn blij met de uitkomst. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Medewerkers fietsenstalling blij: opzeggen contract afgewend

Politiek

ALMERE – Blijdschap bij de medewerkers van de bewaakte fietsenstalling in Almere Centrum. Zij hoorden donderdagavond op de Politieke Markt hoe de gemeenteraad unaniem instemde met het voorstel om het contract met de Tomin Groep nog niet op te zeggen. Alle raadsleden vinden dat de stalling bewaakt moet blijven. 

Door Petra Onderwater

Het nieuwe college zal bij de bespreking van de programmabegroting voor 2023 een nieuwe afweging maken wat betreft het wel of niet bewaakt houden van de fietsenstalling. “Onze verwachting is dat dan een andere keuze wordt gemaakt, dat kan eigenlijk niet anders nu deze motie unaniem is gesteund door de raad”, reageert Erik Teunissen van de PvdA, een van de indieners van de motie.
Alle raadsleden waren het er donderdag over eens dat de bewaakte fietsenstalling een waardevolle dienstverlening is voor bezoekers van het centrum. “Enerzijds vanuit het oogpunt van veiligheid, omdat er toch mensen zijn die het een veilig idee vinden dat zij hun fiets bewaakt kunnen stallen. Maar ook vanwege het sociale aspect, het menselijk contact”, stelt Teunissen.

2021

In november 2021 droeg de gemeenteraad het college ook al op om te zoeken naar een manier om in elk geval één fietsenstalling bewaakt te  houden. Begin juni gaf  het college echter aan dat dit niet mogelijk is binnen de bestaande financiële kaders, waarop werd besloten het contract met de Tomingroep op te zeggen en de stalling te beveiligen met elektrische toegangspoortjes. Teunissen: “Ik vind het heel erg dat de medewerkers in de lokale krant moesten lezen dat hun baan toch zou verdwijnen. Ze hebben hierover vandaag pas voor het eerst een gesprek gehad met hun werkgever.” 

Permanente dekking

PvdA, Bij1, DENK, Forum voor Democratie, AP/OPA en de Partij voor de Dieren hadden gezamenlijk een motie ingediend waarin gevraagd werd om uitstel van het opzeggen van het contract. Het CDA sloot zich daar later ook bij aan. Wethouder Roelie Bosch, die donderdag de honneurs waarnam voor wethouder Julius Lindenbergh, benadrukte dat het college het gevoel van de raad begrijpt. “Het contract met de Tomingroep is in principe al is opgezegd, maar wordt tijdelijk verlengd tot de elektrische poortjes voor de stalling er zijn. Dat is naar verwachting eind november dit jaar”, vertelde zij. “Maar als de raad besluit dat we permanente dekking moeten zien te vinden voor het bewaakt houden van de stalling, zullen we het contract met Tomin Groep weer permanent moeten verlengen, of opnieuw opstellen. De financiële dekking kunnen we dan vervolgens verder regelen bij de bespreking van de programmabegroting. De definitieve keuze is aan de raad.”

De medewerkers van de fietsenstalling, die aanwezig waren in de zaal, laten weten heel blij te zijn met deze uitkomst.

Uit de krant