Het college is gekozen, maar anoniem ging dat zeker niet. (Foto: Feenstrafotografie)
Het college is gekozen, maar anoniem ging dat zeker niet. (Foto: Feenstrafotografie)

Stemmen voor wethouders ging allesbehalve anoniem

Politiek

ALMERE – Een aantal raadsleden – dat liever anoniem wil blijven - voelt zich ongemakkelijk over de manier waarop afgelopen donderdag gestemd werd over de benoeming van de wethouders voor het nieuwe college.

Door Marcel Beijer

Om privacy redenen werd tijdens de raadsvergadering besloten tot een geheime stemming. De raadsleden kregen bij iedere wethouder een blanco kaartje uitgereikt. Waren ze het met de voordracht eens dan moesten ze de naam van de desbetreffende wethouder op kaartje schrijven. Vulden ze niets in dan werd dat beschouwd als ‘blanco’ stem. Een tegenstem geven was dus feitelijk onmogelijk. 

Openbaar

Maar ook het beschrijven van de blanco kaartjes was nauwelijks geheim te noemen. De raadsleden zitten in het diepste deel van de raadszaal. Het publiek en ook de pers, dat hoger zit, kon duidelijk waarnemen of een raadslid de naam van een wethouder opschreef, of niet. “En dat niet alleen”, verzucht één van de raadsleden. “Ook mijn fractiegenoten konden zien of ik iets opschreef.”

Fractiediscipline

Een ander raadslid voelde zich daar opgelaten onder, vanwege de strakke fractiediscipline in de partij. Daarbij wordt verwacht dat partijleden allemaal hetzelfde stemmen. “Dat wilde ik niet bij iedere kandidaat. Maar mijn fractievoorzitter kon eenvoudig meekijken of ik een naam opschreef of het papiertje onbeschreven liet.”
Een derde raadslid zegt ‘met het zweet onder de oksels’ uiteindelijk geveinsd te hebben een naam op te schrijven, maar liet de pen daarbij boven het papier zweven. “Maar dat bedacht ik pas bij de vierde stemronde. Anders had ik absoluut meer tegenstemmen gegeven.”

Pers

Ook wisten ze de camera’s van Omroep Flevoland op zich gericht en konden de verslaggevers van deze krant precies zien welk raadslid een naam opschreef, en welke dat niet deden. Gekscherend app’ten zij de uitslag al door aan een aantal raadsleden in de raadszaal, nog voordat de stemming officieel was geteld. In vijf van de zeven stemrondes bleek de uitkomst correct.

Stemming

De naam van Jesse Luijendijk (PvdD) stond 36 keer op een stembriefje. Nieuwkomer Alexander Sprong (SP) zag zijn naam terug op 35 briefjes, gevolgd door Kees Ahles (Leefbaar, 32), Froukje de Jonge (CDA) en Roelie Bosch (CU) (beiden 28). Julius Lindenbergh (VVD) en Maaike Veeningen (D66) kregen de minste stemmen (beiden 27). Er mochten 41 raadsleden een stem uitbrengen.

Uit de krant