Voorgedragen Burgemeester Hein van der Loo. (Foto: aangeleverd)
Voorgedragen Burgemeester Hein van der Loo. (Foto: aangeleverd)

Hein van der Loo voorgedragen als nieuwe burgemeester Almere

Politiek

ALMERE - Hein van der Loo is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Almere. Nu is Van der Loo nog burgemeester van Zwijndrecht. Dinsdagavond ging de gemeenteraad in een extra raadsvergadering akkoord met de voordracht.

Door Marcel Beijer en Robert Mienstra

De raad maakte een keuze uit twee kandidaten. Dat gebeurde in een besloten bijeenkomst die volledig was dichtgetimmerd. Ieder raadslid moest zijn telefoon inleveren en ook laptops waren uit den boze in de raadszaal, er was geen live-uitzending, zelfs de zaalmicrofoons stonden uit. Na de opening van de vergadering gingen de deuren van de raadszaal dicht en mochten de journalisten naar de koffieruimte.

Na ongeveer drie uur vergaderen sprak waarnemend burgemeester Ank Bijeveld het verlossende woord en werd Van der Loo officieel door de raad voorgedragen als burgemeester.
De burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar. Na iedere periode van 6 jaar kan een burgemeester herbenoemd worden.

Van der Loo was gedurende enkele jaren lid van het CDA. Eind 2021 heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd met als motivatie dat een burgemeester zijn ambt het beste kan vervullen als hij politiek onafhankelijk en (dus) partijloos is.  

Na de benoeming van Franc Weerwind tot Minister voor Rechtsbescherming is de vacature voor de burgemeester van Almere ontstaan. Op 23 juni jl. is een vertrouwenscommissie in het leven geroepen om in de vervulling van de vacature te voorzien. Zij kregen tot taak mee een concept profielschets op te stellen. Deze is op 6 oktober 2022 door de raad vastgesteld.  Na openstelling van de vacature hebben 22 personen gereageerd. Mede op basis van de bevindingen van de commissaris van de Koning heeft de commissie gesprekken gevoerd met kandidaten. Uit deze gesprekken is een aanbeveling gekomen voor de benoeming van de burgemeester van Almere.

Toon van Dijk voorzitter van de vertrouwenscommissie, noemt Van der Loo de verbinder die Almere nodig heeft: “hij heeft laten zien dat hij zeer enthousiast is en de intrisieke motivatie heeft om Almere als burgemeester verder te brengen. Wij hebben de overtuiging dat het de geschikte burgemeester voor Almere is.” 

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto