Tobias Borsboom en ensemble. (Foto: aangeleverd)
Tobias Borsboom en ensemble. (Foto: aangeleverd)

Concerten met de verhalen van Nederland

Uit

ALMERE - De strijd om de vrijheid in Nederland in de jaren 1572 en 1672 wordt dit jaar herdacht. Over dit thema organiseert Goede Rede Concerten in september en oktober twee theatrale muziekvoorstellingen en een lezing.

Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. De waarden die toen werden bevochten spelen nog steeds: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid, verscheidenheid.

Op woensdag 21 september presenteert Goede Rede Concerten ‘Lang leve de Vrijheid’ met de toneelmuziek van Beethoven bij Goethes Egmont, uitgevoerd op piano door en sopraan. Het verhaal wordt met passie verteld door voordrachtskunstenaar Simon Mulder.

Rampjaar

Op zaterdag 14 oktober brengt het ensemble Camerata Trajectina vervolgens de multimediavoorstelling Redeloos, Radeloos, Reddeloos, die het rampjaar 1672 verklankt en verbeeld in tekst en muziek. Een indrukwekkend concert met medewerking van sopraan Klaartje van Veldhoven en historicus Hans Goedkoop. De voostelling is tevens het jaarlijkse Vriendenconcert van Stichting Vrienden KlassiekeMuziek Almere, met een borrel na afloop voor alle bezoekers.

Daaraan vooraf op woensdag 12 oktober is er een lezing in de Nieuwe Bibliotheek over ‘Het Rampjaar 1672 in de Zuiderzee’ door Imre Besanger. Daarmee komt de geschiedenis uit die tijd ook in Flevoland! Een goede voorbereiding op het concert.

Tickets via www.goederedeconcerten.nl of 06-80140467.

Uit de krant