Afbeelding
Almere DEZE WEEK

Vertraging bij onderzoek extra woningen Annapark

Wonen

STEDENWIJK – Het onderzoek of er tijdelijke woningen kunnen komen op het Annapark, heeft vertraging opgelopen, zo meldt het college in een brief aan raadsleden. Zo hebben bijvoorbeeld het Baken Trinitas, die op het terrein gevestigd is, en ook de International School nog veel vragen.

De noodwoningen op het Annapark worden gezien als een voorbeeld om ook elders in de stad versneld woningen te kunnen bouwen. Woningcorporaties De Alliantie, GoedeStede en de gemeente werken gezamenlijk aan deze verkenning. Volgens het college is inmiddels duidelijk geworden dat de (plan)ontwikkeling voor tijdelijke bouw niet anders verloopt dan bij reguliere (permanente) bouw. Allereerst heeft nader onderzoek uitgewezen dat één van de locaties binnen het Annapark gewisseld moet worden. Ook zijn er meerdere gesprekken nodig omdat lijkt dat een tijdelijke vergunning (instanthoudingstermijn) van tien jaar toto problemen leidt. Ook moet beter uitgewerkt worden welke doelgroepen nu precies vallen onder de noemer ‘dringende woonbehoefte’

Scholen

Tot slot blijkt de toevoeging van tijdelijke woningen op het terrein leidt tot vragen bij het Baken Trinitas die al op het Annapark gevestigd is. Vragen zijn er ook bij de International School die daar gebouwd gaat worden. ‘Hiervoor worden gesprekken gevoerd op ambtelijk en bestuurlijk niveau’, schrijft het college aan de gemeenteraadsleden. ‘Hierna zullen de Alliantie en GoedeStede hun participatietraject gaan verbreden, waarbij ook sportverenigingen, bewoners en aangrenzende bedrijven betrokken zullen worden.’

Zomerreces

Het college verwacht dat de uitkomsten van dit participatieproces voor het zomerreces bekend zijn ‘zodat u kunt besluiten om al dan niet verder te gaan met de woningbouwplannen.’

Het Annapark (Archieffoto: Almere DEZE WEEK)

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto