Het stuk bosperceel waar het appartement Leeghwaterhof moet komen. (Foto: Fred Rotgans)
Het stuk bosperceel waar het appartement Leeghwaterhof moet komen. (Foto: Fred Rotgans)

Petitie voor behoud van het groen in Almere

Wonen

ALMERE – Inwoners van Almere zijn een petitie gestart voor het behoud van groen in Almere. “Wij willen de partijen die groene plekken in wijken willen volbouwen duidelijk maken dat veel inwoners dit vernietiging van het unieke karakter van de stad vinden en bij de volgende verkiezingen zullen stemmen op partijen die tegen deze groenvernietiging zijn”, aldus petitionaris Gertjan Mol. 

“Inwoners van Almere worden geconfronteerd met bestemmingsplanwijzigingen van groen naar bouwgrond, waarbij groen en bos plaats moeten maken voor het bouwen van woningen in reeds volle woonwijken, ook wel inbreiding genoemd”, vervolgt Mol. “Wij constateren dat een flink aantal politieke partijen het bouwen van nieuwe woningen rücksichtslos voor laat gaan op andere belangen. Zoals het woongenot van huidige bewoners, het klimatologisch belang van groen, biodiversiteit, de leefbaarheid in een wijk en het belang van dieren in dat groen.”

Inbreiding in Waterwijk en Parkwijk

De gemeenteraad vergadert op 13 januari 2022 weer over het bestemmingsplan dat de bouw van 56 sociale huurwoningen voor senioren mogelijk maakt aan de Barracudastraat in de Waterwijk. Omwonenden lieten tijdens de eerdere bespreking op 9 december hun ongenoegen blijken over de plannen. Zij willen niet dat het bosstrookje, dat volgens hen een sociale functie heeft, wordt opgeofferd voor de bouwplannen. Ook in de Parkwijk zijn omwonenden niet blij met de plannen voor inbreiding langs de Boomgaardweg, waarbij een grasveld en een bosperceel moeten wijken voor de bouw van twee appartementencomplexen. 

Zoeken naar alternatieven

De petitie pleit ervoor om zo min mogelijk bos, bomen, groen op te offeren in bestaande wijken en zoveel mogelijk te zoeken naar goede alternatieven waar geen of minder bomen hoeven te sneuvelen. “Wij hopen zoveel mogelijk Almeerders te bereiken, zodat degenen die tegen het opofferen van groen zijn, een groot belang in tijden van klimaatverandering en verlies biodiversiteit, dat geluid kunnen laten horen en doen belanden bij de gemeenteraad.”

De petitie is te vinden op petities.nl en op dit moment zo’n 200 keer ondertekend.

Uit de krant