Het centrum breidt zich uit rond het Weerwater (Foto: aangeleverd)
Het centrum breidt zich uit rond het Weerwater (Foto: aangeleverd)

Gesprekken over ontwikkeling stadscentrum tot 2040

Wonen

ALMERE – Het komende jaar organiseert de gemeente ‘Stadsgesprekken’ om met ondernemers, (toekomstige) inwoners, bezoekers en partners in gesprek te gaan over alle ontwikkelingen van het stadscentrum tot het jaar 2040. Deze ‘Stadsgesprekken’ staan overigens volledig los van de stadsgesprekken die deze krant samen met Casa Casla maandelijks organiseert.

In een raadsbrief schrijft het college dat de input van de stadsgesprekken, en ook van gesprekken met de gemeenteraad, verwerkt worden in een concept ‘ontwikkelvisie Centrum Almere 2040’ waarvan het de bedoeling is dat die eind dit jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Zoals bekend wordt het stadscentrum de komende jaren flink uitgebreid. Tot 2030 worden meer dan 5.000 woningen toegevoegd, met name in de binnenstad en stationsomgeving. Dat aantal kan oplopen naar 10.000 tot 15.000 in het grotere gebied Centrum Almere 2040.

Gigantische opgave

Het toevoegen van dit aantal woningen is een gigantische opgave, zo stelt het college. Het gaat om meer dan uitsluitend woningbouw. Het is de ambitie om het centrum duurzaam, hoogstedelijk en kwalitatief hoogwaardig te ontwikkelen met ruimte voor nieuwe voorzieningen, werkgelegenheid, verblijf en ontmoeting. Bovendien is het ‘Centrum Almere 2040’ geografisch een groter gebied dan de binnenstad. Het centrum zal zich richting 2040 vooral ontwikkelen tot het gebied ten zuiden van het Weerwater, rondom de A6, en meer naar het noorden van het station richting Markerkant. 

Almere Blues

De vraag is welke stedelijke en culturele voorzieningen bij zo’n uitbreiding horen en hoe bijvoorbeeld hoogbouw met groen kan worden gecombineerd. Er wordt onderzoek verricht naar de ‘Almere Blues’, waarbij de waterrijke identiteit van de stad de basis vormt voor een ‘kllimaatadeptieve, biodiverse en gezonde stad.’ Ook het bereikbaar houden van centrum is belangrijk, evenals de culturele voorzieningen, kunst en architectuur die de aantrekkingskracht moeten versterken. 

Informatie

Om ervoor te zorgen dat iedereen altijd over dezelfde informatie kan beschikken, gemakkelijk zijn vragen kan stellen en mee kan denken over de ontwikkelingen is een informatiecentrum ingericht op de Donjon 3-5 in Almere Centrum en worden de stadsgesprekken georganiseerd. Deze stadsgesprekken hebben niets te maken met de Stadsgesprekken die deze krant maandelijks in samenwerking met Casa Casla organiseert. Daar staat de gemeente juist volledig buiten.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto