Bij Almere Pampus moeten circa 30.000 woningen komen. De grond is echter slap. (Foto: Adobe Stock)
Bij Almere Pampus moeten circa 30.000 woningen komen. De grond is echter slap. (Foto: Adobe Stock) Picasa

WoningBouwersNL: ‘dubbel aantal woningen nodig tot 2030’

Wonen

ALMERE – Nederland heeft tot het jaar 2030 geen 1 maar 2 miljoen huizen nodig. Dat stelt branchevereniging WoningBouwersNL in de halfjaarlijkse Thermometer Koopwoningen. Zoals bekend wordt Almere (Pampus) gezien als een van de locaties waar fors gebouwd kan worden.

Volgens WoningBouwersNL is de druk op de woningmarkt de komende jaren vooral vergroot door de aanhoudende migratie. Daarnaast kampt ons land met een snel vergrijzende bevolking. ‘Wil het land haar welvaartsniveau behouden, dan zal hierop bewust beleid moeten worden gevoerd waarmee voldoende hoogwaardige arbeidsmigranten worden aangetrokken’, stelt de organisatie. ‘Voldoende beschikbare woningen is een belangrijk onderdeel van dit beleid. Het miljoen nieuwe woningen waarmee nu rekening wordt gehouden, is in dat geval bij lange na niet genoeg.’Volgens de branchevereniging zijn er in dat geval eerder circa twee miljoen nieuwe woningen nodig. Het is volgens WoningBouwersNL noodzakelijk dat we nu vast een discussie voeren over de vraag op welke plekken we die woningen ná 2030 willen hebben.

Doorstroming

Recent onderzoek van het CBS bevestigt bovendien het belang van nieuwbouw voor de doorstroming op de woningmarkt. ‘De oplevering van 50.000 nieuwbouwwoningen in 2021 heeft geleid tot beschikbaarheid van nog eens 120.000 woningen in de bestaande voorraad. Dit is aanzienlijk meer dan de impact van sterfte, emigratie en transformatie. Nieuwbouw blijft de motor voor doorstroming en de beschikbaarheid van betaalbare woningen. Het is hierom essentieel dat beleidsmakers niet slechts inzetten op de bouw van woningen voor starters, maar ook ruimte maken voor het vrijspelen van starterswoningen door middel van doorstroming.’

Pampus

Almere kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bouwen van nieuwe woningen. Daarbij wordt vooral ingezet op het stadsdeel Pampus waar circa 30.000 woningen gepland staan. Almere wil echter pas gaan bouwen als het Rijk garanties geeft voor de aanleg van de IJmeerverbinding richting Amsterdam. Onlangs werd bekend dat de slappe bodem van Pampus er wel eens voor kan zorgen dat die 30.000 woningen niet haalbaar zijn. Momenteel wordt daartoe bodemonderzoek uitgevoerd.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto