Woningbouw kan sneller, zeggen corporaties (Archieffoto: aangeleverd)
Woningbouw kan sneller, zeggen corporaties (Archieffoto: aangeleverd) Almere DEZE WEEK

Corporaties: krachten bundelen voor versnelling woningbouw

Wonen

ALMERE – De woningcorporaties Ymere, de Alliantie en GoedeStede pleiten voor meer ambtelijke slagkracht om de woningbouw in Almere te kunnen versnellen, zoals in het aanvalsplan wordt aangegeven. Dat plan wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken.

De corporaties stellen dat het woningtekort in de stad zo groot is dat het tijd wordt om de vastgestelde Woonvisie los te laten. ‘De wereld is namelijk anders dan het moment van publicatie van deze visie, de huidige voorraad sociale woningen moet met grote voortgang uitgebreid worden.’
De organisaties adviseren om te versnellen op grotere nieuwbouw en transformatie locaties met 200+ woningen. Daarvoor is snellere besluitvorming op het stadhuis nodig. Ook moet het stadhuis andere parkeernormen (lees: minder parkeerplaatsen) gaan hanteren. Met name in Haven en het centrum stagneren projecten daardoor. Voorts moet het bouwrijp maken van grond sneller kunnen, In Nobelhorst en Poort kost dat momenteel veel tijd. Ook moet de gemeente minder eisen stellen aan bouw: een simpel bouwbesluit zou volstaan. Tot slot treedt door gebrek aan ambtenaren onnodig vertraging op bij transformatie van gebouwen. Het duurt daardoor bijvoorbeeld lang voordat vergunningen rond zijn.

Helpende hand

De corporaties steken zelf ook de helpende hand toe door omgevingsvergunningen vooraf al te gaan toetsen aan haalbaarheid. Ook wordt meegekeken naar (leegstaand) vastgoed om al volgend jaar woningen toe te voegen. Verder willen ze hun krachten bundelen en terughoudender worden in tijdrovende, kleine projecten.  Ook willen ze naar een efficiëntere besluitvorming door procedures beter op elkaar af te stemmen.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto